Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Математичне програмування

Лінійні моделі з ознакою мультиколінеарностіУривки

Як ми вже зазначили, при виконанні відомих умов, МНК дає найкращі лінійні не зміщені статистичні оцінки. При цьому властивість незміщеності і ефективності оцінок буде проявлятися навіть тоді, коли деякі коефіцієнти множинної регресії виявляться статистично незначущими.
Властивість незміщеності фактично означає, що при багатократному повторенні спостережень (зі сталими обсягами вибірок) за досліджуваними величинами середнє значення оцінок буде наближатися до істинного їх значення.
Але, на жаль, здійснювати повторні спостереження в незмінних умовах в економіці практично неможливо.
Наслідки мультиколінеарності будуть такими.
1) Велика дисперсія оцінок. Це ускладнює знаходження істинних значень досліджуваних величин і розширює інтервали оцінок, погіршуючи їх точність.
2) Зменшується t-статистика коефіцієнтів, що може спонукати до невірного висновку про існування впливу відповідних пояснюючих змінних на залежну змінну.
3) Оцінки коефіцієнтів за МНК та їх стандартні похибки будуть проявляти високу чутливість до будь-яких малих змін даних, тобто вони стають нестійкими.
4) Ускладнюється визначення внеску кожної з пояснюючих змінних в рівняння множинної регресії.
5) Може виникнути ситуація, коли знак коефіцієнта регресії виявиться невірним.
Мультиколінеарність може проявлятися лише у випадку множинної регресії.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

конспект "Лінійні моделі з ознакою мультиколінеарності" з предмету "Математичне програмування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 23:32. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 275 та скачано 20 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали