Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Договір оренди

Зміст

Вступ... 3
І. Загальні положення про договір оренди 5
1.1. Поняття договору оренди. 5
1.2. Об’єкти оренди... 7
1.3. Сторони в договорі оренди..... 9
1.4. Порядок укладення договору оренди... 11
1.5. Умови договору оренди.... 14
1.6. Припинення договору оренди.....19
ІІ. Різновиди орендних договорів.... .22
2.1. Поняття лізингу та його види.22
2.2. Договір прокату..25
2.3. Оренда земельної ділянки. 26
2.4. Оренда будівлі або іншої капітальної споруди 27
2.5. Оренда транспортного засобу 28
Висновок..29
Список використаних джерел 31

Вступ

Процеси демократизації в області економіки торкнулися орендних відносин одними з перших. Договір про оренду, регульований Цивільним Кодексом України, відноситься до традиційних договорів цивільного права і завжди займав вагоме місце у законі, в тому числі в кодифікованих актах.
Останніми роками практика показала, що законодавство має багато прогалин щодо орендних відносин. Перш за все йдеться про вузьке коло об’єктів оренди. Багато об’єктів, які були виключені з цивільного обороту і не могли бути предметом оренди, необхідно було включити в цю сферу. До них безпосередньо відносяться підприємства, господарчо-виробничі комплекси, земельні ділянки та ін. Крім того виникла потреба в розширені прав учасників відносин, надання їм більшої свободи як у виборі партнерів, так і в узгодженні умов оренди, зняття непотрібних обмежень. Норми Цивільного Кодексу 1963 р. В значній мірі не відповідали новій обстановці і потребували зміни.
У 1989 р. Були прийняті Основи законодавства СРСР та союзних республік, до яких входила Україна. Цей акт можна вважати кроком до виведення цивільно-правових відносин з-під жорстокого державного контролю. У 1991 р. Були прийняті загальні принципи та підходи в регулюванні договору про оренду в СРСР та республіках.
Фінальним етапом на сьогоднішній день стала розробка нового ЦК від 15.08.2004 р., який і регулює орендні відносини. Глава 58 під назвою Найм (оренда) містить найголовніші положення про оренду, її види, права та обов’язки сторін в договорі оренди. Слід підкреслити, що нове законодавство про оренду відображає нові цивільні правовідносини, що склалися в державі.
Новий ЦК можна вважати головним джерелом цивільно-правового регулювання орендних відносин. У вищезгаданій главі 58 сформульований комплекс загальних норм, дія котрих поширюється на всі види орендних відносин. Вони носять загальний характер і тому повністю не регулюють ті види орендних відносин, для яких не передбачено спеціальних правил. Йдеться про самостійні види оренди (фінансова оренда, тощо). Слід зауважити, що багато норм мають диспозитивний характер, що дозволяє сторонам в договорі вносити свої корективи, якщо це не заборонено законом і не передбачено в договорі.
При розгляді деяких видів оренди нерухомого майна застосовуються норми, наприклад, Земельного Кодексу, Водним Кодексом, ЗУ „Про надра”, основи лісового законодавства. Оренда житлових квартир, будинків здійснюється з врахуванням положень Житлового кодексу. А передача в оренду державного та комунального майна регламентується законодавством про приватизацію та ін. підзаконними актами.
Важливо те, що новий ЦК виробив чіткий розподіл всіх положень, що торкаються договору оренди та його різновидів. В першу чергу викладені загальні положення (ст. 759 – 786 ), окремо виділені параграфи для прокату, оренди земельної ділянки, найму будівлі чи капітальної споруди, оренди транспортного засобу, лізингу.

Висновок

Можна прокинутися вранці в орендованій квартирі, переглянути фільм, взятий вчора на прокат, поїхати на роботу на службовому автомобілі, взятим за договором лізингу, працювати на протязі дня в споруді, взятій в оренду в держави для ведення виробництва, а у вільний час грати в футбол на орендованій земельній ділянці. Чи не є це 100% доказом того, що інститут оренди в цивільному праві відкриває велику кількість можливостей для споживача та вигодонабувача? По-перше оренда у всіх своїх формах дозволяє користуватися тим чи іншим дорогим майном часто недоступним для купівлі. Це дозволяє інтенсивно розвивати економіку держави. По-друге оренда у всіх своїх формах і проявах дозволяє наймодавцеві отримувати плату, яку можна кваліфікувати, як прибуток. Це забезпечує ефективне використання ресурсів, якими власник скористатися не спроможний.
Все вищесказане навіває на думку про особливо важливу роль законодавства в регулюванні орендних відносин. Як бачимо Цивільний Кодекс 2004 у досить повному обсязі охопив оренду та всі її види. Для України, як країни, що стоїть на шляху розвитку, на шляху вступу до ЄС інститут оренди займає далеко не останнє місце, що не потребує доказів.
Отже закріпимо найважливіші моменти роботи:
- оренда - строкове і платне передання майна в користування (не власність) засноване на договорі;
- сторони в оренді: наймодавець і наймач, які наділені правами та обов’язками щодо оренди, треті особи;
- до видів оренди зараховуються: оренда земельної ділянки, лізинг, прокат авто, оренда будівлі або іншої капітальної споруди, оренда транспортних засобів.
Вважаю тему „Договір оренди (найму) та його різновиди” розкритою.

Список використаної літератури

1. Науково-практичний коментар до Цивільного Кодексу України 2004
1. Щербіна В.С. Господарське право України: Навч. посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2002.- 392с.
2. Маслов С. О некоторых особенностях лизинговых операций//Бизнес.-Документы, комментарии, консультации.-1998.-№38(297). - с.44-47.
3. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 зі змінами від 14.03.1995.
4. Цивільний кодекс України 2004
5. Офіційний вісник України, 2000 р., №52. – Ст.2281.
6. Декрет Кабінету Міністрів України „Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається” від 31 грудня 1992 р. №26-92.
7. Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 02.10.1992.
8. Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997 № 723/97-ВР зі змінами від 14.01.1999 №394-XIV.
9. Науково-практичний коментар до Цивільного КодексуКоментар автора роботи
Антон...

робота отличная


  Скачать работу бесплатно [18.8Kb]

Характеристика роботи

курсова робота "Договір оренди" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: договір, оренди. Робота опублікована 13.03.2011 в 20:28 її автором (Антон). З моменту опублікування роботи її переглянуто 788 та скачано 11 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочокЯк Ви оцінюєте роботу, прокоментуйте?

Ім`я *:
Email:
Код *: