Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Персонал підприємства

Зміст

Вступ.3
1. Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства……..…4
2. Мотивація і оплата праці персоналу підприємства…..8
Задача……..10
Висновки…11
Список використаної літератури..12

Вступ

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди; їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації.
Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо). Вплив останніх конкретизується у таких параметрах макроекономічного характеру, як: чисельність активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, пропозиція робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв робочої сили. У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів.
Дана контрольна робота має за мету розкрити поняття персоналу, мотивації та оплати праці.

Висновки

Отже, підсумовуючи вищесказане можна зробити висновки, що персонал (трудові ресурси) підприємства — це сукупність постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку і досвід практичної роботи (діяльності).
Система мотивації — це сукупність взаємозв’язаних заходів, що заохочують окремого працівника або трудовий колектив у цілому активно працювати для досягнення індивідуальних і загальних цілей підприємства.

Список використаної літератури

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. пос. – К.: Атіка, 2002. – С. 67-76
2. Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид.2-е, перер. і доп.-К.:КНЕУ, 2000.-С. 74-99
3. Економіка підприємств: Посібник/за ред. П.С. Харіва. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 54-62
4. Шваб Л.І. Економіка підприємства:для студентів ВНЗ.Каравела,2007. С391-393.
5. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995року№108/95ВР

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Персонал підприємства" з предмету "менеджмент" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: підприємства, персонал. Робота опублікована 11.09.2011 в 22:17 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 224 та скачано 12 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

контрольна робота виконана якісно