Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Економічна теорія

Політекономія як економічна наукаЗміст

1. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи
1.1. Основоположники економічних вчень
1.2. Основні етапи розвитку економічної науки
1.3. Різні школи економічної теорії
1.4. Структура загальної економічної теорії
2. Економічна думка на сучасному етапі
2.1. Система сучасних економічних наук та їх течії
2.2. Прагматизм політекономії
2.3. Неокласицизм
2.4. Економічний лібералізм
2.5. Економічний дирижизм
Список використаної літератури

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Основи економічної теорії. Підручник / О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих та ін.; За заг. ред. О.О Мамалуя - К.: Юрінком Інтер, 2003-480 с. - Бібліон.: с. 468-470.
2. Політична економія. Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра економічних наук проф. К.Т. Кривенка - К.: КНЕУ, 2001.- 508с.
3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001.- 581 с.
4. Політична економія: Підручник для студентів вузів / За ред. Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. - К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000.-526 с.
5. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2004.- 855 с.
6. Основи економічної теорії / За редакцією Предборського В.А. - К.: - Кондор. - 2002. - 621 с.
7. Політична економія. Навчальний посібник вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - 672 с.
8. Основи економічної теорії: навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 456 с.
9. Політична економія.: Навчальний посібник, / Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук, А.П. Румянцев та ін. : За заг. ред. Г.А. Оганяна - К.: МАУП, 2003. - 520 с.
10. Економіка 10 кл. Ковальчук - К.: 2003. – 410 с.

Повна інформація про роботу

реферат "Політекономія як економічна наука" з предмету "Економічна теорія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.04.2011 в 09:36. Автором даного матеріалу є Наталя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2075 та скачано 64 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Наталя...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали