Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Облік касових операційЗміст

ВСТУП………..5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ..6
1.1Загальна характеристика, значення, економічна сутність касових операцій……....6
1.2Нормативне регулювання обліку касових операцій.9
РОЗДІЛ 2.ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.13
2.1 Характеристика бухгалтерських рахунків призначених для обліку касових операцій.....13
2.2 Приклади кореспонденції рахунків з обліку касових операцій………18
2.3Порядок оформлення касових операцій…......27
2.3.1 Оформлення первинної документації………..27
2.3.2 Порядок заповнення касової книги……….....33
2.4 Обов’язки касира….36
2.5 Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси………......39
2.6 Порядок ведення касових операцій в іноземні валюті......43
РОЗДІЛ 3.СУЧАСНІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ …….48
3.1 Організація обліку касових операцій на ТОВ «Весна»………....48
3.2 Практичні аспекти ведення обліку касових операцій на ТОВ «Весна»…. 52
3.3 Відображення інформації щодо касових операцій в облікових регістрах та фінансовій звітності... ..71
ВИСНОВКИ...83
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……86
ДОДАТКИ…...…....89

Уривки

Організація обліку касових операцій на підприємстві ТОВ «Весна»

Підприємство ТОВ «Весна» - товариство з обмеженою відповідальністю.
Вид діяльності – виробництво напоїв.
Форма власності – приватна.
Розмір статутного капіталу –1 530 000 грн.
Юридична адреса підприємства: м. Київ, вул. Героїв оборони, 13А.
ТОВ «Весна» має власні виробничі та офісні приміщення загальною площею понад 600м кв.
Середньооблікова чисельність штатних працівників – 280 чол.
Керівництво діяльністю підприємства веде генеральний директор Кот В.А. Він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, має право підпису, розпоряджається майном підприємства, здійснює найм та звільнення працівників.
Генеральному директору ТОВ «Весна» підпорядковані керівники всіх функціональних підрозділів. Діяльність керівників різних підрозділів регламентується їх посадовими інструкціями. Застосовані методи управління є достатньо ефективними. Раціонально побудована система оплати праці, стимулювання персоналу, розвинута відповідальність робітників за свою працю. Керівництво підприємства стимулює робітників до професіонального навчання.
Головний бухгалтер підприємства Шустова В.А. очолює бухгалтерську службу підприємства та керує нею, складає документальні звіти.

Выбираете модели кондиционеров с дисплеем? В таком случае новые кондиционеры Kentatsu - кондиционеры Вашей мечты. Практически все модели кондиционеров Kentatsu обладают встроенным дисплеем, которые гармонично смотрятся на внутреннем блоке аппарата.
Виробничий процес ТОВ «Весна» має тип одиничного виробництва, що характеризується широкою номенклатурою продукції, яка виготовляється. Виробничий процес здійснюється автоматизованою системою на різноманітному обладнанні. Діяльність підприємства націлена на широке коло споживачів.
Ведення касових операцій на підприємстві здійснюється у відповідності до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004р. №637 (з наступними змінами та доповненнями). Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13.01.2005р. № 40/10320.
Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996-ХІV від 16.07.1999р. визначено, що облікова політика визначається як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
На підприємстві ТОВ «Весна» бухгалтерський облік ведеться в програмі 1-С: Бухгалтерія - 8.1.
Для приймання, зберігання та витрачання готівкових коштів ТОВ «Весна» має касу – окреме приміщення, обладнане у відповідності з вимогами, які пред’являються до зберігання грошових та інших цінностей у відповідності з п. 1.2. Положення № 637 від 15.12.2004р. (з наступними змінами та доповненнями).
Відповідальною особою в касі підприємства є касир Іванова Л.А. Вона несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих цінностей. До обов’язків касира входить: здійснення операцій, пов’язаних з прийманням та видачею готівкових коштів через касу підприємства, забезпечення збереження цінностей, отримання в банку готівки, ведення касової книги на підставі прибуткових та видаткових касових документів, перевірка заповнення та наявності всіх реквізитів на касових документах, підписування касових документів одразу після отримання або видачі готівки, щоденне виведення наприкінці робочого дня залишку готівки та передача до бухгалтерії підприємства звіту касира з додатками.
Всі готівкові кошти, які поступають до каси ТОВ «Весна», своєчасно (в день їх надходження) та в повній сумі оприбутковуються. Приймання готівки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами.
Видача готівки з каси підприємства здійснюється на підставі видаткових касових ордерів або видаткової відомостей. Особам, яких не включено до штатного розкладу підприємства, видача готівки здійснюється за видатковими касовими ордерами, які виписуються окремо на кожну особу.
Видача готівки здійснюється по пред’явленню паспорта або документу, який його замінює. До передачі в каси підприємства касові ордери реєструються в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Окрім цього, для обліку готівки в касі застосовується касова книга.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік касових операцій" з предмету "Фінансовий облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.01.2013 в 16:51. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 160 та скачано 0 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

відмінна курсова на 88 сторінок, використано 23 джерела.