Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Проблеми виставкового бізнесу в україніУривки

У даній роботі розглядаються можливі проблеми виставкового бізнесу України, які виникають на шляху економічних та ринкових перетворень нашої країни. Наголошено на причинах, які можуть привести підприємство до негативних результатів його виставкової діяльності та на шляхах поліпшення виставкового бізнесу як підприємства так і країни у цілому.

В данной работе рассматриваются возможные проблемы выставочного бизнеса Украины, которые возникают на пути экономических и рыночных преобразований в нашей стране. Отмечено причины, которые могут привести предприятие к отрицательным результатам его выставочной деятельности и пути улучшения выставочного бизнеса как предприятия так и страны в целом.

In this paper we consider data possible problems of exhibition business in Ukraine, which arise in the way of economic and market reforms in our country. Highlighted the reasons that might lead the company to negative results of its exhibition activities and by improving the exhibition business as a company and the country as a whole.

Користуєшся інтернетом на телефоні? Djuice ще більше розширює можливості мобільного інтернету. Відтепер мобильній интернет від Djuice - ще більше трафіку, більше музики, ігор та розваг. Обирай тарифний пакет, що співпадаює з ритмом твого життя.
Виставкова галузь в Україні динамічно розвивається і знаходиться у сфері особливої уваги держави. Визнання у світі українських виставкових компаній, створення виставкових центрів міжнародного рівня, з одного боку, відкриває нові можливості, з іншого – вимагає належної професійної підготовки та оцінки виставкових заходів.
Ефективним інструментом впливу комерційних підприємств на споживача на ринку товарів та послуг, на розмір одержуваного прибутку, отримання достовірної інформації, формування іміджу в умовах жорсткої конкурентної боротьби є виставки.
Аналіз наукової літератури з питань виставкової діяльності як інструменту маркетингової політики господарюючих структур на ринку товарів та послуг свідчить про недостатню розробку цієї проблеми. В економічній науці відсутній комплексний підхід до методів аналізу та розрахунків економічної ефективності такого виду посередництва як виставкова діяльність. Різні теоретичні та практичні аспекти проведення виставок-ярмарок знайшли відображення в працях таких зарубіжних та українських учених, як Н. Александрова, Є. Гусєв, Г. Захаренко, Я. Критсотакіс, С Міллер, В. Петелін, Г. Савицька, С. Фрідман та ін. [ 1, с. 53, 2, с. 24 ] . Перспективи та проблеми, пов'язані із розвитком інституту ярмарок-виставок в Україні, є актуальними і потребують глибоких досліджень.
Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів розвитку виставкової діяльності в умовах глибоких ринкових перетворень в економіці України.
Об’єктом дослідження є виставкова діяльність в Україні, та процес проведення та організації виставкового бізнесу підприємств.
Повна інформація про роботу

доповідь "Проблеми виставкового бізнесу в україні" з предмету "Ярмаркова та виставкова діяльність". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.01.2013 в 17:15. Автором даного матеріалу є Женя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 109 та скачано 0 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Женя...

відмінна доповідь


Подібні матеріали