Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Соціологія

Соціальна робота з похилими людьмиЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти та роль соціальної роботи з самотніми людьми похилого віку
1.1. Сутність та значення похилого віку
1.2. Особливості соціально-психологічної роботи з самотніми людьми похилого віку
1.3. Нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з людьми похилого віку
РОЗДІЛ 2. Дослідження соціальної роботи з людьми похилого віку
2.1. Вимоги до професіоналізму соцпрацівника, що працює з людьми похилого віку
2.2. Дослідження проблем людей похилого віку і особливості їх вирішення в соціальній роботі
РОЗДІЛ 3. Сучасний стан та пропозиції що покращення соціальної роботи з самотніми людьми похилого віку
3.1. Пропозиції та рекомендації з вирішення проблем похилих людей
3.2. Зарубіжний досвід соціальної роботи з людьми похилого віку
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Соціальна робота визнана у всьому світі назва спеціальності, основою якої є прояв гуманного ставлення людини до людини. Потреба у соціальній роботі збільшується саме під час соціальних та економічних криз, бо в таких умовах з’являється чимало людей, котрі не можуть обійтися без захисту і допомоги з боку інших членів суспільства.
Зміна соціально-психологічної основи нашого суспільства корегує життя всіх поколінь, зокрема і старшого. Зміна соціального статусу літньої людини викликана насамперед, припиненням самого способу життя та спілкування, а також виникнення різноманітних перешкод у соціально-побутовій та психологічній адаптації до нових умов, диктує необхідність відпрацювання та здійснення специфічних підходів, форм і методів соціальної роботи з людьми похилого віку.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що проблема самотності літніх людей в усьому світі носить універсальний характер.
В Україні на тлі масової бідності населення, проблема самотності літніх людей стоїть особливо гостро. Проблема самотності літніх людей проявляється як незатребуваність, відчуженість їх у суспільстві, відчутті своєї непотрібності, марності. У зв'язку з цим, пошук ефективних форм і методів соціальної роботи, спрямованих на подолання самотності в літньому віці є актуальною проблемою на сьогоднішній день.
Трансформація соціально-економічних відносин і політичних умов життєдіяльності українського суспільства зажадала нової соціальної політики держави і розвитку у зв'язку з цим нових видів професійної діяльності та підготовки кваліфікованих кадрів, які забезпечують її реалізацію. Одним з нових видів професійної діяльності стала соціальна робота, пов'язана з наданням соціальної підтримки та допомоги різним соціально-демографічними та віковими групами населення, в тому числі й людям похилого віку, як найменш економічно захищеною і чисельно зростаючої частки українського населення.
Соціальна робота з людьми похилого віку становить особливий вид професійної діяльності. Соціальна робота з людьми похилого віку та старими людьми в її сучасному розумінні є складним і системним процесом цілеспрямованої організації професійно-прикладної діяльності, орієнтованої на дієве індивідуальний дозвіл проблем літніх людей, що опинилися у важкій життєвій ситуації.
Основні проблеми людей похилого віку пов'язані з погіршенням здоров'я, бідністю і самотністю.
Для забезпечення відображення мети написання даної курсової роботи, виконуватимуться такі завдання:
− визначити теоретико-методологічні аспекти та роль соціальної роботи з самотніми людьми похилого віку;
− визначити сутність та значення похилого віку;
− показати особливості соціально-психологічної роботи з самотніми людьми похилого віку;
− дослідити нормативно-правове забезпечення соціальної роботи з людьми похилого віку;
− проаналізувати соціальної роботи з людьми похилого віку;
− сформувати вимоги до професіоналізму соцпрацівника, що працює з людьми похилого віку;
− дослідити проблеми людей похилого віку і особливості їх вирішення в соціальній роботі;
− дослідити сучасний стан та пропозиції що покращення соціальної роботи з самотніми людьми похилого віку;
− навести пропозиції та рекомендації з вирішення проблем похилих людей;
− проаналізувати зарубіжний досвід соціальної роботи з людьми похилого віку.
Структура та обсяг курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

ВИСНОВОК

Сутність соціальної роботи з людьми похилого віку - соціальна реабілітація. У даному випадку така реабілітація - це відновлення в звичних обов'язках, функціях, видах діяльності, характері відносин з людьми. Головне для соціального працівника це перетворення людини похилого віку з об'єкта (клієнта) соціальної роботи в її суб'єкта.
Соціальна геронтологія як розділ геронтології – це суспільна дисципліна покликана вирішувати демографічні та соціально-економічні проблеми старіння населення.
Соціальна геронтологія вивчає біологічні процеси старіння людини з метою відшукати соціальні можливості для збереження тілесної і духовної значимості, притаманні літньому та старечому вікові.
Переважна більшість старих людей має потребу в самому широкому спектрі послуг і допомоги, що робиться їм сторонніми людьми, будь те члени родини, сусіди, медичні, соціальні або благодійні організації. Стосовно до України в основній своїй масі родини нездатні, узяти на себе всі турботи про старих і безпомічних родичів. Уся вага по відходу за старими людьми ляже в першу чергу на плечі державних соціальних служб, а також на органи охорони здоров'я.
На думку соціальних геронтологів західних країн, головна задача соціальної роботи полягає в тому, щоб зв'язати індивіда, родину або громаду з зовнішніми і внутрішніми джерелами тих ресурсів, що необхідні для виправлення, поліпшення або збереження визначеної ситуації.
В Україні також накопичено певний досвід надання всіх видів допомоги літнім людям, але основна увага приділяється стаціонарної допомоги. Розширюється мережа будинків престарілих, але в той же час гостро відчувається нестача клубів, об'єднань, товариств, в яких люди "третього віку" могли б проводити свій вільний час.
Анкетування та бесіди проводилися серед літніх людей, які є клієнтами Управління соціального захисту населення за Засвіяжскому району. У ході анкетування виявлено найбільш загальні проблеми людей похилого віку, такі як дефіцит спілкування, незадоволеність окремими сферами життя (медичне обслуговування викликало найбільшу кількість нарікань). На основі аналізу отриманих даних були розроблені рекомендації щодо вирішення проблем людей похилого віку.
Для цих цілей необхідно використовувати працетерапію, ігрову терапію, гарденотерапію, арт-терапію і роботу з родичами людей похилого віку. Дане дослідження підтвердило заявлену гіпотезу, що використання різних видів терапії сприяє зменшенню кількості проблем.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що результати, основні висновки та узагальнення сприяють глибшому розумінню соціальних проблем літніх людей, встановленню контактів між соціальним працівником і клієнтом для виконання спільної роботи.
Вивчення поставлених у дослідженні проблем, висновки, до яких привели його результати, дають підстави сформулювати такі рекомендації.
Органам державної влади в галузі соціальної підтримки людей похилого віку:
− сприяти підвищенню якості соціально-медичних послуг, що надаються людям похилого віку в державних установах;
− забезпечити достатній розмір пенсій та рівень монетизації пільг для досягнення гідного рівня життєдіяльності;
− підвищити якість життя в спеціалізованих установах для престарілих;
− звернути увагу суспільства до проблем людей похилого віку таким чином, щоб створити більше комфорту в малій архітектурі міст, куточків відпочинку, поручнів, пандусів у громадських місцях.
Соціальному працівникові при роботі з клієнтами необхідно:
− реагувати на проблему клієнта таким чином, щоб стимулювати його до активної взаємодії при вирішенні проблеми, надавати клієнту впевненість у власних силах;
− мати навички міжособистісного спілкування з людьми похилого віку;
− прагнути до усунення бар'єрів спілкування, що призводять до нерозуміння;
− організовувати групи самодопомоги і взаємодопомоги.
Проблеми їх соціальної захищеності стають особливо актуальними в сучасних умовах. Тому діяльність соціальних служб з обслуговування літніх людей необхідно удосконалювати, підвищувати рівень соціальних працівників, які беруть участь у подоланні соціальних проблем літніх людей.
Підводячи підсумок вищесказаного, що відбувається в нашій країні процес кардинальної зміни, як у політичній, так і в економічній області вимагає створення принципово нової системи соціального обслуговування і забезпечення соціальної реабілітації, соціального піклування та допомоги людям похилого віку, які потребують найбільшої, уважного ставлення і турботи з боку тих, хто вибрав професію соціального працівника.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.
2. Положення “Про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Ленінського району м. Вінниці.
3. Програма “Здоров'я літніх людей” затверджена Указом Президента України від 10.12.1997 р. № 1347-97.
4. Андрущенко В. П., Бех В. П., Лукашевич М. П., Мигович І. І., Пінчук І. М. Соціальна робота. — К.: УДЦССМ, 2001. — Кн. 4: Короткий енциклопедичний словник. — 536с.
5. Блащак Г. С., Вадзюк О. В., Горбоніс Т. В., Грицько Н. І., Довжук Б. С. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. — К.: УДЦССМ, 2001. — 272с.
6. Бойко А. М., Бондаренко Н. Б., Брижовата О. С., Бурлака В. В., Грига І. М. Соціальна робота. — К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. — Ч. 2: Теорії та методи соціальної роботи. — 224с.
7. Бондаренко Н. В., Грига І. М., Кабаченко Н. В., Савчук О. М., Семигіна Т. В. Соціальна робота. — К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. — Ч. 1: Основи соціальної роботи. — 178с.
8. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми. — Донецьк: Янтра, 2001. — 351с.
9. Бурая Н. П. Соціальна робота. — Х., 1996. — 104с.
10. Бурлака В.В. Введення у соціальну роботу. К.: 2001 р.. 321 с.
11. Бурльєр Ф.Старение и старость..М., Наука., 1992 р. 125с.
12. Дементьєва Н.Ф., Устінова Е.В. Роль і місце соціальних працівників в обслуговуванні похилих людей., Л.: Арто, 1980 р. 234 с.
13. Дмитрієв А.В. Соціальні проблеми людей похилого віку. Л.: 1980 р.
14. Єфімова Є.І. Суїцид на поведінка в похилому віці. Київ, Знання: 1995.. 78 с.
15. Зарубежный и отечественный опыт социальной работы. " М.: Социально-технологический институт, 1999. - 272 с.
16. Звєрєва І. Д., Безпалько О. В., Янкович О. І., Бондаренко З. П., Лях Т. Л. Соціальна робота в Україні. — К.: ДЦССМ, 2004. — 256с.
17. Іванова О. Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні // Соціальна робота в Україні: Перші кроки. К., Знання, 2000 р., 208 с.
18. Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х., Вакуленко О. В., Карпенко О. Г. Соціальна робота: технологічний аспект. — К.: ДЦССМ, 2004. — 362с.
19. Краснова О.В. Социальная психология старения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 288 с. – Библиогр.: с. 281-285.
20. Основы социально-медицинской работы. - М.: Рарог, 1998. - 256 с.
21. Панова А.Н., Є.І.Холостова. Теорія і методика соціальної роботи. Науковий посібник в питання і відповідях. М. Союз: 1996 р., 320 с.
22. Петров Б.Д. Адаптація до нових умов життя людей похилого віку. К.: Знання, 1972 р., 210 с.
23. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за рубежем. — Ужгород: МПП "Гражда", 2000. — 134с.
24. Россет Е.Л. Демографія старіння. К., Знання: 1972 р., 180 с.
25. Россет Е.Л. Процес старіння населення. К., Вища школа 1968 р., 220 с.
26. Фокін В.А., Фокін І.В. Соціальна робота з літніми сім’ями. М, Союз, 2000, №1.
27. Фралькіс В.В. Синдроми старіння., М. Наука: 1990 р., 128 с.
28. Холостова Е.І. Похила людина в суспільстві. М. Наука: 1990 р., 123 с.
29. Холостова Е.І. Соціальна робота з похилими людьми. М.Наука, 1995 р., 160 с.
30. Холостова Е.І. Технології соціальної роботи. М., Наука, 2001 р., 250 с.
31. Яцемирская Р.С., Беленькая И.Г. Социальная геронтология. - М.: Владос, 1999.-206 с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Соціальна робота з похилими людьми" з предмету "Соціологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 27.04.2011 в 15:42. Автором даного матеріалу є Катя (katius.sweet@gmail.com). З моменту опублікування роботи її переглянуто 5288 та скачано 169 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Катя...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали