Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Соціологія

Соціологія релігіїПлан

1. Предмет і задачі соціології релігії. Межі релігії як соціально-духовного явища.
2. Єство релігії з погляду різних світоглядних підходів. Соціологічні теорії релігії.
3. Соціальні детермінанти релігії.
4. Структура і елементи релігійного комплексу.
5.Соціальні функції релігії.

Мета даного курсу – вивчення релігії як соціального феномена, особливостей функціонування релігії в суспільстві, структури і елементів релігійного комплексу, типології релігійних організацій, суспільних функцій релігії, сучасної релігійної ситуації і тенденцій розвитку сучасних релігій, соціологічних теорій релігії.
У зв'язку з тим, що формулювання власних соціальних доктрин є однією з важливих сучасних тенденцій діяльності релігійних об'єднань, в рамках курсу розглядаються соціальні доктрини католицизму, російського православ'я, ісламу.
Надається увага аналізу соціально-релігійної ситуації в Україні, проблемі свободи совісті і толерантності, питанню про моделі державно-конфесійних відносин, законодавству України про свободу совісті і віросповідань.
Одна з принципових методологічних основ викладу матеріалу – позаконфесійність і нейтральність в суперечці між релігійним і безрелігійним світоглядом. Знання, отримані в результаті вивчення соціології релігії повинні сприяти самостійному вибору світоглядної позиції.
Соціологія релігії як частина соціології. Соціологія релігії і інші релігійні дисципліни. Методологічна позаконфесійністьі нейтральність в суперечці між релігією і атеїзмом як принципові позиції світської соціології релігії. Особливості соціологічного вивчення релігії як соціального і культурного феномена. Методи і інструментарій соціології релігії.
Виникнення і розвиток соціології релігії як наукової дисципліни, класики соціології релігії (О.Конт, Е.Дюркгейм, М.Вебер і ін.).

Література

Гараджа В.И. Соціологія релігії. М., 1996
Релігія і суспільство. Хрестоматія по соціології релігії. Під загальною ред. В.І.Гараджі. М., 1994. Ч.I-II, 2-е изд. 1996
Соціологія релігії: класичні підходи / Научн. ред. і сост. М.П.Гапочка і Ю.А.Кимельова. М., 1994
Яблоков И.Н. Релігиоведеніє. М., 2000 і перевидання
Радугин А.А. Введення в религиоведение. М., 2001
Миронов А.В., Бабинов Ю.А. Основи религиоведения. Робоча книга викладача і студента. М., 1998
Релігія: історія і сучасність. Під ред. проф. Ш.М.Мунчаєва. М., 1998
Тришин А.Ф. Світові релігії і релігійні пам'ятники. М.-Брянск, 1997
Нове законодавство Росії про свободу совісті і про релігійні об'єднання. Збірка нормативних актів. М., 1988
Релігійні об'єднання. Свобода совісті і віросповідання. (Нормативні акти. судова практика)/Сост. к.ю.н. А.В.Пчелінцев, В.В.Ряховській - М., 2001
Історія релігій в Росії. Підручник / Под.общ.ред. Н.А.Трофімчука. М., 20

Повна інформація про роботу

реферат "Соціологія релігії" з предмету "Соціологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.03.2011 в 09:06. Автором даного матеріалу є Дмитро Міщанинців (dikiyman4ik@gmail.com). З моменту опублікування роботи її переглянуто 765 та скачано 35 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Дмитро Міщанинців...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали