Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економічна кібернетика

Моделювання бізнес-процесів виробництва та реалізації тросів дистанційного керуванняПовна назва роботи: Моделювання бізнес-процесів виробництва та реалізації тросів дистанційного керування на прикладі ПАТ «Завод «Технопривод»

Зміст

Вступ 3
1. Загальна характеристика об’єкту моделювання (дослідження) 5
1.1. Короткий опис підприємства та історія розвитку 5
1.2. Організаційно-функціональна структура 6
1.3. Автоматизація інформаційних процесів на підприємстві 11
2. Моделювання та дослідження бізнес-процесів на підприємстві 13
2.1. Опис та організація бізнес-процесів підприємства 13
2.2. Розробка моделей бізнес-процесів ПАТ «Завод «Технопривод» 16
2.3. Оптимізація бізнес-процесів (відповідно до існуючого стану) 23
3. Системи управління бізнес-процесами підприємства 30
3.1. Інформаційні системи управління бізнес-процесами на підприємстві..30
3.2. Структурно-функціональна модель управління 2
3.3. Модель потоків даних підприємства 35
3.4. Схема бази даних ІС управління 40
Висновки 42
Список використаної літератури 43

Вступ

Актуальність теми роботи. Масова комп’ютеризація і персоналізація комп’ютерної техніки, потреба в перебудові бізнес-процесів на підприємствах і в організаціях на основі нових інформаційних технологій призвели до активного впровадження автоматизованих інформаційних систем в діяльність великих і дрібних підприємств. Інформація в сучасному світі перетворилася на один з найбільш важливих ресурсів, а інформаційні системи стали необхідним інструментом практично у всіх сферах діяльності. Характерною рисою нашого часу є інтенсивно розвинуті процеси інформатизації практично у всіх сферах людської діяльності. Основою сучасних інформаційних технологій є автоматизовані інформаційні системи, створення, функціонування і використання яких набагато спрощує роботу по впорядкуванню великої кількості інформації. Впровадження подібних систем завжди має на увазі проведення глибокого перед проектного дослідження діяльності підприємства. Результатом такого дослідження стає висновок про недоліки в управлінні діяльністю організації. Безпосередньо перед початком проекту, проводиться дослідження бізнес-процесів і побудова їх моделей.
На багатьох підприємствах з’являється необхідність об’єднати інформацію про власну організаційну структуру, діючі інформаційні системи, використовувані документи і створити в результаті організаційну модель підприємства. Ця модель дає можливість зрозуміти ступінь залучення різних ресурсів у вирішенні тих або інших завдань, визначити взаємодію між ними і прогнозувати розвиток подій.
Мета роботи полягає у моделюванні бізнес-процесів підприємства, їх оптимізації та створенні на основі отриманих моделей проекту інформаційної системи автоматизації роботи підприємства. Курсова робота має на меті опис процесів, що протікають на підприємстві, їх взаємозв’язків, способів досягнення стратегічних і тактичних цілей, дій співробітників з виконання певних бізнес-операцій і їх впливи на досягнення цілей, регламентів, необхідних для її нормального функціонування.
Завдання даної роботи:
- здійснити загальний опис підприємства, проаналізувати організаційно-функціональну структуру, описати автоматизацію на підприємстві;
- дослідити процеси, які відбуваються на ПАТ «Завод«Технопривод»;
- виконати моделювання бізнес-процесів виробництва та реалізації тросів дистанційного управління;
- здійснити оптимізацію бізнес-процесів;
- змоделювати потоки даних на підприємстві;
- створити схему інформаційної системи для автоматизації роботи підприємства та розробити зручний для користувача інтерфейс системи.
Об’єктом дослідження є ПАТ «Завод «Технопривод».
Предметом дослідження є вивчення бізнес-процесів виробництва та реалізації тросів дистанційного управління, що відбуваються на ПАТ «Завод «Технопривод».

Висновки

В процесі виконання курсової роботи здійснено:
- зібрання важливої інформації про об’єкт дослідження;
- дослідження процесів виробництва і реалізації тросів дистанційного керування;
- моделювання процесів, що відбуваються на підприємстві та оптимізованих процесів;
- використання знань AllFusion Process Modeler (BPwin) для моделювання досліджених бізнес-процесів та їх оптимізації, Microsoft Project для побудови структурно-функціональної моделі управління, Microsoft Office Visio для моделювання потоків даних на підприємстві;
- застосування знання про проектування систем для розробки проекту інформаційної системи підприємства та знання побудови схем баз даних.
Виконання роботи дало змогу отримати глибокі знання про досліджувану предметну область, що можуть бути необхідними для майбутньої виробничої практики. Крім цього виконана робота надала важливі знання по основам моделювання бізнес-процесів, засвідчила необхідність та важливість цієї роботи, важливість розробки інформаційної системи для автоматизації обраної предметної області, що й ставилося метою курсової роботи.
Отже, результатом виконаної роботи є інформація про стан підприємства, отримана шляхом дослідження організаційної структури, сфер діяльності, історії розвитку та іншої важливої інформації даного підприємства. На основі цих даних встановлені основні бізнес-процеси, що відбуваються на підприємстві, розроблені їх моделі та проект інформаційної системи підприємства завдяки детальному вивченню побудованих моделей та принципів функціонування підприємства. Результатом виконання роботи по розробці проекту системи є схема даних для представлення інформації, що міститиметься в базі даних підприємства, опис основних елементів та зв’язків між ними. Це дасть змогу в майбутньому розробити реальну інформаційну систему.

Список використаної літератури

1. Ильин В.В. Моделирование бизнес-процесов. Практический опыт разработчика. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 176 с.
2. Конрад Карлберг Бизнес-анализ с помощью Microsoft Exel. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006. – 204 с.
3. Освой самостоятельно UML.: Пер. с англ. – М.: «И.Д. Вильямс», 2005. – 416с.
4. Калянов Г. Н., Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес- процес сов. – М.: ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 2007. – 240 с.
5. Проектування ІС: Посібник/ В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар, І.В. Журавльов, С.В. Мірухін; За ред. В.С. Пономаренка. – К.: Академія, 2002. – 488 c.
6. http://www.tehnoprivod.com – офіційний сайт ПАТ «Завод«Технопривод».
Повна інформація про роботу

курсова робота "Моделювання бізнес-процесів виробництва та реалізації тросів дистанційного керування" з предмету "Економічна кібернетика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.06.2011 в 14:43. Автором даного матеріалу є Марія Паршина (vanilne.k@gmail.com). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1584 та скачано 155 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Марія Паршина...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали