Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економічна кібернетика

Проектування інформаційних системЗміст

Вступ
1. Поняття про інформаційні системи.
2. Фактори, що обумовлюють впровадження інформаційних систем.
3. Стадії та етапи розробки.
4. Організація робіт, спрямованих на створення та впровадження інформаційних систем.
5. Сучасний стан розвитку інформаційних систем.
Висновки
Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми. Інформаційний контур разом із засобами збирання, передачі, обробки і зберігання інформації, а також персоналом, який виконує перераховані дії з інформацією, утворюють інформаційну систему організації.
На даний час будь-яка, навіть мала організація не може працювати без спеціально розробленої інформаційної системи, яка б автоматизувала основні процеси підприємства полегшуючи роботу працівникам. В основному інформаційна система пов’язана з використанням комп’ютерних технологій, які контролюють майже всі процеси виробництва, керування, розподілу, підрахунку та інші.
Комп’ютерні технології полонили весь світ, що сприяє процвітанню і розвитку інформаційний систем. Тому важливим є їх вивчення і вміле використання.
Вивчення основних етапів проектування інформаційних систем сприятиме правильному розробленню і впровадженню їх у практику, що значно полегшуватиме працю людини у цих галузях.
Метою роботи є змістовне дослідження і вивчення за допомогою літератури основних етапів проектування інформаційної системи. Дослідження поняття про інформаційну систему та факторів, які впливають на їх впровадження.
Завдання роботи:
• дослідити що таке інформаційна система;
• вивчити основні фактори, які впливають на впровадження інформаційних систем;
• проаналізувати і дослідити основні стадії та етапи розробки інформаційної системи;
• розглянути основні дії щодо організації роботи, спрямованої на створення і впровадження інформаційної системи;
• дослідити сучасний стан розвитку інформаційних систем.
Об’єктом і предметом дослідження є основні етапи проектування інформаційних систем, які досліджуватимуться і вивчатимуться за допомогою основних літературних джерел.
Виконання даної роботи дозволить глибше вивчити основні питання та етапи щодо створення інформаційної системи.

Висновки

Інформаційна система – це система, яка забезпечує обмін інформацією в процесі управління. Інформаційні системи виникли разом з появою людини, адже вже і в той час потрібно було управління.
Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх формування. Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі комп’ютерної техніки та телекомунікаційних мереж.
В процесі виконання роботи було досліджено основні етапи та стадії створення інформаційної системи, розробку яких визначає відповідний державний стандарт, за яким розрізняється вісім основних стадій створення:
• формування вимог до інформаційної системи;
• розробка концепції інформаційної системи;
• технічне завдання;
• ескізний проект;
• технічний проект;
• робоча документація;
• введення в експлуатацію;
• супроводження інформаційної системи.
Інформаційні системи впроваджуються на організації тоді, коли на ній не застосовувалося раніше обчислювальної техніки і керівництво приймає рішення про її впровадження; при наявності вже діючих інформаційних систем різного призначення потрібно створити нову; до вже існуючої потрібно внести зміни у зв’язку зі змінами на виробництві; коли виникає потреба поновити функції, які реалізує дана система; постає потреба створити інформаційну систему на новій технічній або програмній основі.
Під час створення нових інформаційних систем проектні ро¬боти виконуються залежно від договору з розробником системи.
На даний час використовуються високоефективні внутрішньо фірмові системи інформації, які працюють в спільній локальній мережі. Під час розробки таких інформаційних систем використовуються найновіші технології, що збільшують швидкість виконання та якість роботи.
На даний час інформаційна система повинна підтримувати такі функції, як надання інформації та створення найзручніших умов для її поширення.

Використана література

1. Пономаренко Л.А. Основи економічної кібернетики: Підручник. – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2002. – 432 с.
2. Шарапов О.Д., Деребенцев В.Д., Синьов Д.Є. Економічна кібернетика: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.
3. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп./ В.Ф Ситник, Т.А.Писаревська, Н.В.Єрьоміна, О.С.Краєва; За ред. В.Ф.Ситника. – К.: КНЕУ, 2001. – 420 с.
4. Информационные системы/ Петров В.Н. – СПб.: Питер, 2003. – 688 с.
5. Автоматизированные информационные технологии в экономике/ Под. ред. Г.А.Титоренко – М.: Компьютер ЮНИТИ, 1998. – 336 с.

Повна інформація про роботу

реферат "Проектування інформаційних систем" з предмету "Економічна кібернетика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.04.2011 в 16:40. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3330 та скачано 132 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали