Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Контрольна робота з логістикиЗміст

Вступ 3
1. Теоретичні питання 4
1.1 Етапи формування, умови створення, принципи функціонування і розвитку логістичних систем 4
1.2 Системи управління запасами 7
1.3 Логістика товароруху 9
1.4 Сучасні аналітичні засоби у сфері логістики 12
2. Аналіз практичної діяльності підприємства у сфері логістики 16
3. Розв’язання творчої ситуації 18
Висновки 22
Список використаної літератури 23

Вступ

Об’єктом вивчення нової наукової і навчальної дисципліни «логістика» є матеріальні і зв’язані з ними інформаційні потоки. Актуальність дисципліни і різко зростаючий інтерес до її вивчення обумовлені потенційними можливостями підвищення ефективності функціонування матеріалопроводящих систем, що відкривають використання логістичного підходу. Логістика дозволяє істотно скоротити часовий інтервал між придбанням сировини і напівфабрикатів і постачанням готового продукту споживачу, сприяє різкому скороченню матеріальних запасів. Застосування логістики прискорює процес одержання інформації, підвищує рівень сервісу.
Діяльність в області логістики багатогранна. Вона включає керування транспортом, складським господарством, запасами, кадрами, організацію інформаційних систем, комерційну діяльність і багато чого іншого. Кожна з перерахованих функцій глибоко вивчена й описана у відповідної галузевій дисципліні. Принципова новизна логістичного підходу – органічний взаємний зв’язок, інтеграція перерахованих вище областей у єдину матеріалопроводящу систему. Ціль логістичного підходу – керування матеріальними потоками.
Керування матеріальними потоками завжди було важливою стороною господарської діяльності. Однак лише порівняно недавно воно придбало положення однієї з найбільш важливих функцій економічного життя. Основна причина – перехід від ринку продавця до ринку покупця, що викликав необхідність гнучкого реагування виробничих і торгових систем на пріоритети споживача, що швидко змінюються.
В умовах переходу до ринкових відносин кожен суб’єкт господарювання самостійно оцінює конкретну ситуацію і приймає рішення. Як свідчать світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі здобуває сьогодні той, хто компетентний в області логістики і володіє її методами.

Висновки

Отже, основне завдання логістики – досягнення фірмою найбільшого прибутку. Для його виконання необхідно забезпечити з найменшими затратами максимальну пристосованість підприємства до мінливої ринкової ситуації, збільшення їх частки товару (послуг) на ринку та переваги перед конкурентами. Логістика розглядає різноманітні етапи, стадії й операції управління матеріальними потоками як єдине ціле.
Вимоги логістики до моніторингу й оцінки матеріальних потоків, їх організації та регулювання з моменту виготовлення продукції до її виробничого споживання сприяють розвитку зв’язків між постачальниками і споживачами продукції. Організуючи й аналізуючи матеріальний потік на всьому його шляху, підприємства заінтересовані в поліпшенні показників виробничої системи і враховують їх не тільки на вході або виході внутріпідприємницького потоку, а й у партнера. Прагнучи поліпшити власні показники, підприємства водночас піклуються про забезпечення інтересів партнера й умов для розвитку договірних відносин з постачання продукції. Крім того, дотримуючись логістичних підходів і розвиваючи горизонтальні господарські зв’язки, підприємства конкурують одне з одним у процесі обслуговування замовників, у підвищенні якості постачання продукції з найменшими затратами. Методи логістики виступають надійним інструментом підвищення конкурентоспроможності підприємства на товарних ринках.

Список використаної літератури

1. Гаджинский А.М. Основы логистики: учеб. Пособие. – М: Информ. внедренч центр « Маркетинг», 1999.- 230 с.
2. Глоусь О. Логістика. – Тернопіль, 1998. – 168 с.
3. Кальченко А.Г. Логістика: Навчальний посібник – К.: 2000. – 148 с.
4. Крикавський Є. В. Логістика: Навч. посібник. - Львів: Вид-во держ. університету "Львівська політехніка", 1999. - 264 с.
5. Логистика: зффективность и риски внешнезкономических операций/ Захаров К. В., Цыганок А. В., Бочарников В. П., Захаров Ф. К. - К.: ИНЖС, 2001. – 237 с.
6. Логистика: Учебник/ Под ред. Б. А. Аникина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА, 2000. - 352 с.
7. Логистика: Учебное пособие. Под редакцией Б.А. Аникина – М.: ИНФРА – М., 1997 – 327 с.
8. Миротин Л. Б., Чубуков А. Б., Ташбаев И. 3. Логистическое администрирование. - М.: Экзамен, 2003. - 480 с.
9. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 207 с.
10. Основы логистики: Учебное пособие/ Под редакцией Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 200 с.
11. Плоткин Б.К. Экономические основы коммерческой логистики и маркетинга: Учебное пособие – СПб.: Издательство СПб УЭФ, 1992. – 64 с.
12. Пономарьова Ю. В. Логістика: Навч. посібник. - К.: Центр навч. літ-ри, 2003.-192 с.
13. Современная логистика / Джеймс С. Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Денизл Л. Вордлоу, Поль Р. Мерфи, Д. Ретлиф, У. Налти. Пер. с англ. - 7-е изд. - М.: изд. дом "Вильямс", 2002. - 624 с.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з логістики" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 15.05.2011 в 23:35. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 961 та скачано 52 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали