Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Контрольна робота з підприємництваЗміст

1. Добровільні об’єднання підприємницьких структур та їх характеристика.
2. Види фірмових планів підприємницької діяльності.
3. Типовий зміст та структура підприємницького договору.
4. Основні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності.
5. Акціонерне товариство, його сутність.
Задача.
Використана література.

Задача

Визначення точки беззбитковості виробництва і продажу певних видів продукції базується на таких даних:

Дані доступні після скачування...

Визначити:
1.Точку рентабельності для виручки від реалізації виробів.
2.Граничну величину вироблених товарів.
3.Побудувати графік для визначення граничних величин рентабельності, кількості товару та точки беззбитковості.

Розв'язання

1) Точку рентабельності (беззбитковості) можна визначити за формулою:
Тб = Зп / (Ц1 – Зз1);
де Зп – постійні затрати;
Зз1 – змінні затрати на одиницю продукції;
Ц1 – ціна одиниці продукції.
Ц1 = 1790/2500 = 0,72;
Зз = 985 (55 % від виручки);
Тб = 865/(0,72 – 0,39) = 2627 од.
2) Граничну величину вироблених товарів можна визначити:
Тг = Зп / (П1 + Зп1)
де П1 – прибуток від продажу одиниці продукції;
Зп1 – постійні затрати на одиницю продукції.
П = В – Зз – Зп;
В – виручка від реалізації.
П = 1790 – 985 – 867 = -62.
Тг = 867 / (-0,025 + 0,35) = 2709 од.
3) Графік 1.

Використана література

1. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К., 1999.
2. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К., КНЕО, 1998.
3. Федоренко В. Г. і К. Інвестування. Зайнятість. Освіта. — К.: Науковий Світ, 2002.
4. Федоренко В. Г. і К. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні.: — К.: Науковий Світ, 2003.
5. Балабанов И. Т. Риск - менеджмент. — М.: „финансы и статистика", 1996.
6. Основи економічної теорії: Підручник. Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві. Ю.В. Ніколенко, А.В. Шегун та ін., К., Либідь, 1994.
7. Притнка Д.Н., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Договорное право: общая часть. Комментарий к гражданскому законодательству Украини. - К. - Севастополь, 2002.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з підприємництва" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.05.2011 в 18:45. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 412 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали