Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Фінанси

Шпоргалка на ДЕК "Фінанси"

Уривки

66. Фін аналіз ліквідності та структури кап п-ства.
Аналіз ліквідності являє собою розрахунок показників, таких як: 1) коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності або коефіцієнт покриття; 2) коефіцієнт швидкої (миттєвої) ліквідності; 3) коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності;
Взагалі, в залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в кошти, активи підприємства поділяються на такі групи:
- Найбільш ліквідні активи (А1) – суми за всіма статтями коштів, що можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення (цінні папери).
- Активи, що швидко реалізуються (А2) – активи, для перетворення яких у грошові кошти потрібний певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи.
- Активи, що повільно реалізуються (А3) – найменш ліквідні активи – це запаси, дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати), довгострокові фінансові інвестиції тощо.
- Активи, що важко реалізуються (А4) – активи, що призначені для використання в господарській діяльності протягом відносно тривалого періоду часу. У цю групу можна включити статті 1 розділу активу балансу “Необоротні активи”, за винятком тих статей, що відносяться до попередньої групи.
Пасиви балансу за ступенем зростання термінів погашення зобов'язань групуються так:
- Найбільш термінові зобов'язання (П1) – кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, інші поточні зобов'язання.
- Короткострокові пасиви (П2) – короткострокові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати.
- Довгострокові пасиви (П3) – довгострокові позики та
інші довгострокові пасиви – статті 3 розділу пасиву балансу “Довгострокові зобов'язання”.
- Постійні пасиви (П4) – статті 1 і 2 розділу п балансу.
Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови: А1  П1 А2  П2 А3  П3 А4  П4
Розраховуємо показники ліквідності, що застосовуються для оцінки здатності підприємства виконувати свої поточні зобов’язання. Вони дають уявлення про платоспроможність підприємства на даний момент та у випадку надзвичайних подій.
Загальну оцінку платоспроможності дає коефіцієнт покриття, що також називають коефіцієнтом поточної ліквідності. Він дорівнює: Кн. = оборотні активи/поточні зобов’язання показує якою мірою поточні зобов’язання забезпечуються оборотними активами, тобто скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на 1 грошову одиницю поточних зобов’язань: Норматив Кн повинен бути рівний 2.
Коефіцієнт швидкої ліквідності є проміжним коефіцієнтом покриття і показує, наскільки зобов’язання можуть бути погашені швидко ліквідними грошовими коштами, ЦП та реальною ДЗ: Кшл = Гр. кошти+кор. фін вкл+деб заборг / поточні зобов’яз
Цей показник рекомендується в межах від 0,5 до 1,0, але може бути надзвичайно високим через невиправданий рівень дебіторської заборгованості.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності є найбільш жорстким критерієм платоспроможності і показує яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом::
Кал = Гр. кошти+швидкол ЦП+замінники Гр. Коштів / поточні зобов’язання вважається, що значення цього коефіцієнта не повинно опускатися нижче 0,2.
Показники структури капіталу характеризують ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, які мають довгострокові вкладення в цьому підприємстві. Відображають здатність підприємства погасити довгострокові зобов’язання. 1. Коефіц власності – характеризує частку ВК в с-рі капіталу п-ства Квл = ВК/актив(пасив). Має бути не меншим 0,6.
2. Коеф фін залежності – х-зує залежність п-ства від зовн позик Кз = Позиковий капітал/ВК. Має бути менш 1.
3. Коеф захищеності кредиторів(покриття) – х-зує ступінь захищ кредитор від несплати % за редитом.
Кпокр = фін рез від опер діял / суму позичкових%.Коментар автора роботи
Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...


  Скачать работу бесплатно [126.0Kb]

Характеристика роботи

шпоргалка "Шпоргалка на ДЕК "Фінанси"" з предмету "Фінанси" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: фінанси, шпоргалка. Робота опублікована 10.09.2010 в 16:11 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 374 та скачано 29 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочокЯк Ви оцінюєте роботу, прокоментуйте?

Ім`я *:
Email:
Код *: