Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Шпоргалка з дисципліни "Економіка підприємства"Питання до іспиту

1. Амортизація та форми відтворення основних фондів. (20)
2. Банкрутство підприємства: суттєва характеристика, чинники, що її спричиняють, симптоми прояву та ймовірні зони ризику. (69)
3. Бізнес-план: сутність, структура та етапи розробки. (45)
4. Види фізичного спрацювання і техніко-економічного старіння засобів праці та застосовуванні форми їх усунення. (19)
5. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування капітальних вкладень. (27)
6. Визначення та елементний склад оборотних фондів. (21)
7. Виробничі фонди підприємства: змістова характеристика і структура. (17)
8. Державні контракти і замовлення. (46)
9. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства. (64)
10. Добровільні об'єднання підприємств. (4)
11. Дохідність, прибутковість і рентабельність виробництва, особливості їх обчислення. (63)
12. Економічна криза підприємства: поняття, фази, причини настання та прояви. (66-нет)
13. Загальне поняття, види і чинники формування виробничої потужності. (32)
14. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. (59)
15. Змістова характеристика та організаційні форми реструктуризації підприємств (організацій). (67)
16. Інтегровані фактори макросередовища. (6)
17. Класифікація підприємств. (3)
18. Маркетинг: поняття, види і основні функції. (48)
19. Методи вибору стратегії. (43)
20. Методи визначення цін на продукцію в умовах ринкових відносин. (61)
21. Методи визначення чисельності окремих категорій персоналу. (14)
22. Методи нормування витрат матеріальних ресурсів. (33)
23. Методи організації виробництва. (37)
24. Методи оцінки якості продукції. (52)
25. Методи планування діяльності підприємства. (41)
26. Методи управління діяльністю підприємств. (11)
27. Міжнародний бізнес: поняття, суб'єкти, типи і види. (9)
28. Можливі моделі мотивації трудової діяльності. (55)
29. Мотивація трудової діяльності: суттєва характеристика і види. (54)
30. Науково-технічний прогрес, його загальні і приоритетні напрямки. (29)
31. Нематеріальні активи підприємства: поняття, елементний склад, оцінка і строки зношування (старіння). (24)
32. Нормування обігових коштів підприємства. (22)
33. Організація маркетингової діяльності на підприємстві. (49)
34. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. (31)
35. Оцінка, класифікація і структура основних фондів. (18)
36. Персонал підприємства: поняття, класифікація і структура. (13)
37. Поняття і змістова характеристика інноваційних процесів. (28)
38. Поняття і склад собівартості продукції. (58)
39. Поняття і типи організаційних структур управління сучасними підприємствами. (12)
40. Поняття та основні елементи виробничого процесу. (34)
41. Поняття, види і значення інфраструктури. (39)
42. Поняття, види і суттєва характеристика нематеріальних ресурсів підприємства. (23)
43. Поняття, місія і напрямки діяльності підприємства. (1)
44. Поняття, склад і структура інвестицій. (25)
45. Правові основи діяльності підприємства. (2)
46. Принципи раціональної організації виробничого процесу. (35)
47. Продуктивність праці, методи її визначення і чинники зростання. (53)
48. Різновиди і структура реальних (виробничих) інвестицій. (26)
49. Різновиди стратегій розвитку підприємства. (44)
50. Система оподаткування підприємства. (47)
51. Система технічного обслуговування підприємства. (40)
52. Системи участі працівників у прибутках. (57)
53. Стандартизація і сертифікація продукції (послуг). (51)
54. Суспільні форми організації виробництва. (38)
55. Сутність стратегічного планування. (42)
56. Сутність, об'єктивна необхідність і функції управління. (10)
57. Суттєва та змістовна характеристика видів ефективності виробництва. (65)
58. Суттєва характеристика та показники якості продукції. (50)
59. Суть, об'єкти і тенденції організаційного прогресу. (30)
60. Сучасна система управління персоналом підприємства. (15)
61. Сучасний ринок: змістова характеристика, функції, структуризація. (5)
62. Сучасні системи найму працівників фірми. (16)
63. Типи виробництва та їх характеристика. (36)
64. Тлумачення поняття санації, механізму та цілей її проведення. (68)
65. Факторинг: суттєва характеристика і функції. (8)
66. Фінансова діяльність підприємства: завдання, зміст, форми. (62)
67. Форми і системи оплати праці робітників. (56)
68. Форми ліквідації підприємств-банкрутів ( фізичне припинення діяльності, розпродаж майна «з молотка», перепрофілювання діяльності зі зміною власника тощо). (70-нет)
69. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу. (7)
70. Цінова політика: поняття та різновиди. (60)


Повна інформація про роботу

шпоргалка "Шпоргалка з дисципліни "Економіка підприємства"" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.07.2010 в 16:20. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1191 та скачано 85 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...