Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Мікроекономіка

Ринкові структуриЗміст

1. Вступ
2. Сутність, загальна характеристика ринкових структур
2.1. Досконала конкуренція
2.2. Чиста монополія
2.3. Монополістична конкуренція
2.4. Олігополія
3. Реальні та ідеальні ринкові структури
4. Висновки
5. Розв’язання задач
6. Список використаної літератури

Вступ

У підприємницькому секторі економіки будь-якої країни існує безмежне число різноманітних ринкових ситуацій. Залежно від їхнього характеру фірма приймає відповідне рішення щодо своєї підприємницької діяльності, передусім стосовно ціни і випуску продукції. На ці рішення істотно впливає характер галузі, в якій фірма діє. В економіці двох однакових галузей не буває. Однак спільним майже для усіх галузей є наявність у кожній з них двох полюсів. Йдеться про те, що на одному полюсі спостерігаємо сотні тисяч невеликих фірм, які виробляють незначну частку ринкової продукції, а на другому – маємо єдиного виробника, який посідає домінуюче становище на ринку. Між цими полюсами існує велика кількість різноманітних ринкових структур. Дослідити кожен галузевий ринок окремо – неможливе завдання. Тому метою цієї роботи є аналіз основних ринкових структур, якими є досконала конкуренція, чиста монополія, монополістична конкуренція та олігополія.
Завданнями контрольної роботи є послідовний розгляд питань, які стосуються сутності та основних характеристик ринкових структур.

Список використаної літератури

1. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посіб. К.: Вища шк., 1998.
2. Долан Э.Дж., Линсей Д. Микроэкономика / Пер. с англ. В.Лукашевича и др., Под общ. ред. Б.Лисовика и В.Лукашевича. С. – Пб., 1994.
3. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. Ватаманюка З., Панчишина С. К.: Видавничий дім “Альтернативи”, 2001.
4. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Ч. 2. Мікроекономіка. Пер. з англ. 13-го вид. Львів: Просвіта, 1992.
5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник. М.: Изд-во. НОРМА, 2001.
6. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. К.: Атіка, 2001.
7. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика: Пер. с англ. М.: ДЕЛО, 1992.
8. Филюк Г. Природна монополія: теоретичний аспект. Вісник КДТЕУ. 2000.
9. Чемберлин Эдвард Х. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. М.: Экономика, 1996.
10. Шумпетер Йозеф А. Капіталізм, соціалізм і демократія. Пер. з англ. Ружицький В., Таращук П. К.: Основи, 1995.
11. Экономика: Учебник. Под ред. доц. А.С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство БЕК, 1999.
12. Лісовий А.В. Мікроекономіка. Навч. підручник. К.: ЦУЛ, 2003.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Ринкові структури" з предмету "Мікроекономіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 09.05.2011 в 11:43. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 854 та скачано 89 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали