Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Розвиток бухгалтерського облiку у Царськiй Росiї

Уривки

Бухгалтерський облік є свого роду дзеркалом, в якому відображаються всі явища економічного життя. Для розуміння специфіки становлення бух¬галтерського обліку в Росії необхідно згадати про той особливий шлях, яким проходив її економічний і соціальний розвиток.
Вважається, що Російська держава виникла в 862 р., і можна тільки припускати, що перші півтора століття на території Східно-Європейської рівнини застосовувалися найпримітивніші облікові прийоми, пов'язані зі збором данини (податків) і реєстрацією торговельних оборотів. Державне господарство в той період розглядалось як приватна власність його володаря- князя, і саме через це розміри податків (данини) не регламентувалися. Князь міг взяти все, що вважав для себе за потрібне. Ця риса господарського побуту сильно вплинула на російський облік.
Радянська історична наука сформувала стереотип, згідно з яким Росія дореволюційних часів була бідною і відсталою аграрною державою. Це не зовсім відповідало дійсності. Хоча промисловий розвиток Росії дещо відставав від провідних європейських країн, ставитись до неї як до бідної країни неправильно, в першу чергу, завдяки великим запасам сировини та матеріалів, якими вона володіла.
Відомий російський дослідник історії розвитку бухгалтерського обліку професор Я.З. Соколов виділив наступні принципи, які, на його думку, визначали зміст російського обліку (табл.1).

Список використаної літератури:

1. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.І: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2001. -512 с.
2. Остап'юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 276 с. — (Вища освіта XXI століття).
3. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета: М.: Финансы и статистика, 1991. — 400 с.
4. Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. Історія обліку та контролю господарської діяль¬ності. Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 223 с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

доповідь "Розвиток бухгалтерського облiку у Царськiй Росiї" з предмету "Бухгалтерський облік" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Царськiй, Розвиток, бухгалтерського, Росiї, облiку. Робота опублікована 06.11.2010 в 19:51 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 490 та скачано 17 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...