Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Проблеми запровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку і шляхи їх вирішенняЗміст

Вступ 3
1. Необхідність Інформаційних Систем 4
2. Загальні проблеми впровадження ІС 8
3. Проблеми впровадження системи "1С:Підприємство" 12
Висновок 16
Список використаних джерел 17

Вступ

У сучасних умовах господарювання, коли необхідно приймати управлінські рішення в умовах невизначеності та ризику, керівництво має постійно здійснювати контроль за різними аспектами фінансово-господарської діяльності. Останню відображено у великій кількості документів, які містять різноманітну інформацію. Грамотно оброблена та систематизована, вона є гарантією ефективного управління. Напроти, відсутність достовірної інформації може призвести до невірного управлінського рішення, і , як наслідок, до збитків.
Процес управління і прийняття рішень має справу з величезними масштабами інформації, розмір якої постійно збільшується у міру нарощування обсягів випуску продукції. У цілому потік інформації збільшується майже пропорційно квадрату зростання обсягу виробництва. Ефективність управління виявляється все більш похідною від того, наскільки раціонально здійснюються процеси збору, переробки і передачі інформації. Наявність добре відладженої автоматизованої інформаційної системи значно спрощує процес управління підприємством. Така система дозволяє вчасно зібрати, відсортувати, обробити необхідну інформацію і прийняти вірне рішення, поліпшити механізм реалізації стратегії [1].
Поява комп’ютерної техніки дозволяє створити подібні системи. На сучасних підприємствах практично вся робота з інформацією автоматизована. Існують спеціальні програми, які дозволяють вести за допомогою комп’ютерної техніки бухгалтерський облік, документообіг, проводити маркетингові дослідження, робити прогнозні розрахунки і стратегічне планування тощо.

Висновок

Мета використання КСБО - підвищення достовірності й оперативності обробки інформації для підготовки та прийняття своєчасних, обґрунтованих рішень в управлінні фінансовою діяльністю підприємств.
Застосування КСБО ефективно тоді, коли наслідком впровадження є підвищення ефективності та поліпшення якості ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Це може виражатися у такому:
- упорядкування бухгалтерського обліку;
- збільшення якості та повноти інформації;
- зниження кількості помилок;
- забезпечення оперативності бухгалтерського обліку;
- підвищення продуктивності праці співробітників бухгалтерії.
КСБО покликана сприяти створенню якісно нової системи збору, зберігання й обробки інформації, формуванню інформаційної культури та чіткої організації роботи підрозділів.
Таким чином, можна сказати, що автоматизована система обліку є доцільною при використанні її на підприємствах, оскільки, завдяки автоматизації скорочується час на оформлення різних документів, які не потребують великих місць для зберігання. На даний час доречними є пошук ефективних інструментів управління ресурсами та шляхів економії робочого часу обліковців, наприклад, завдяки організації інформаційної системи обліку підприємств і застосуванню інтелектуальних технологій.
Повна інформація про роботу

реферат "Проблеми запровадження інформаційних систем бухгалтерського обліку і шляхи їх вирішення" з предмету "Інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 26.11.2011 в 14:44. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 579 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали