Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Виробнича практика з бухгалтерського облікуЗміст

Вступ 3
Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 8
Розділ 2. Облік грошових коштів і розрахунків 13
Розділ 3. Облік праці і заробітної плати 19
Розділ 4. Облік виробничих запасів 22
Розділ 5. Облік необоротних активів 27
Розділ 6. Облік виробництва, готової продукції (товарів) та її реалізації 30
Розділ 7. Узагальнення підсумків практики 33

Вступ

Нужен капитальный ремонт в квартире? Ремонт квартир под ключ Севастополь - наиболее удобные способ отремонтировать Ваше жилье в допустимые сроки. Позвонив в компанию, Вы получите консультацию, а также ответы на вопросы касательно ремонтно-строительных работ.
Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального прибутку, а це не можливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на основі даних що відображають реальний стан речей на підприємстві.
Метою виробничої практики є вивчення економіки та організації виробництва в основних та допоміжних цехах підприємства; вивчення роботи деяких функціональних відділів (планово-економічного, виробничо-технічного відділу та ін.); закріплення, поглиблення та розширення знань з курсу економічних дисциплін.
Завдання виробничої практики:
- вивчення структури та організації виробництва та оперативного управління підприємств промисловості;
- технічного контролю якості продукції, мотиваційних механізмів стимулювання результатів праці;
- ознайомлення з організацією допоміжного виробництва, раціонального використання сировини, організацією планово-економічної роботи, з основними техніко-економічними показниками діяльності підприємства, його підрозділів, станом охорони праці.
Об’єктом виробничої практики є Приватне підприємтсво (ПП) «Авто-люкс».
Товариство (як Органiзацiя орендарiв Житомирського обласного орендного пiдприємства («Автосервiс») керуючись концепцiєю приватизацiї державного майна Українського орендного об'єднання «Автосервiс», Концепцiї приватизацiї часток Державного майна Обласного пiдприємства «Автосервiс» та на виконання Наказу ФДМ України вiд 25.05.1993р. №10-AT, створили приватне підприємство «Авто-люкс». Процес приватизацiї повнiстю завершено в 1993р.
Підприємство включає: Головний виробничо-комерцiйний центр i сiм фiлiй, одну фiлiю на самостiйному балансi. Головний виробничо-комерцiйний центр знаходиться в м. Житомирi, проспект Миру 52 – до його складу входять 8 фiлiй.
Фiлiали підприємства дiють на пiдставi Положення.
Керiвники фiлiалiв підприємств дiють вiд iменi головного підприємства на пiдставi Довiреностей, виданих уповноваженими органами, або посадовими особами. Управлiнськi функцiї структурних пiдроздiлiв підприємства приймаються повноваженими органами управлiння, або посадовими особами у формi рiшень, наказiв, розпоряджень.
Основними видами діяльності товариства є:
- 50.20.1 – технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами;
- 50.30 – торгівля автотоварами.
Організаційна структура ПП «Авто-люкс»
Керівник: аналіз оперативних і статистичних даних, контроль і планування роботи станції.
СТО
Начальник СТО: оперативний аналіз і контроль роботи СТО, планування роботи СТО, установка нормативних даних для роботи, виняткові права роботи в системі (установка прав співробітникам, формування карт знижок на роботи, відкриття закритих документів.)
Адміністратор СТО: створення документів для клієнта на виконання робіт, призначення майстра-приймальника, заповнення необхідних довідників, формування звітів про роботу СТО.
Майстер-приймальник: створення документів для клієнта, підбір робіт, призначення виконавців і установка відсотка виконання робіт, виписування податкових накладних, заповнення необхідних довідкових даних, формування звітів про роботу.
Інженер ділянки: призначення виконавців і установка відсотка виконання робіт, установка фактичного часу виконання робіт, формування звітів по обліку робітника часу і завантаженню ділянки.
Механік: проглядання звіту по обліку власного робочого часу.
Відділ запчастин
Начальник ВЗЧ: оперативний аналіз і контроль роботи ВЗЧ, планування роботи ВЗЧ, установка нормативних даних для роботи, виняткові права роботи в системі (установка прав співробітникам, формування карт знижок на запчастини.
Продавець: створення документів для клієнта на продаж запчастин, підбір і резервування запчастин, виписування податкових накладних, повернення запчастин від клієнта, заповнення необхідних довідкових даних, формування звітів про роботу, робота з простроченими резервами, контроль оплат документів.
Логістик: формування замовлень постачальнику, аналіз продажів і установка довідкових даних для автоматичного формування замовлення постачальнику, виконання розподілу замовлених запчастин, контроль замовлення клієнта на всіх етапах до видачі.
Системний адміністратор.
Системний адміністратор: налаштування і первинний запуск системи, заповнення констант, завантаження або початкове заповнення довідників, віддзеркалення в довідниках структури станції (кількість фірм, підрозділів, цехів, складів, робочих місць) при початку роботи, ведення списку користувачів і установка їх прав в системі, щоденне формування архіву бази (в ручну або автоматично), виконання вивантаження і завантаження даних за день (в ручну або автоматично) (за наявності модуля вивантаження даних в бухгалтерію), створення зовнішніх звітів, зміна виду друкарських документів.
Склад
Завідуючий складу: прийом на склад і видача запчастин з складу, переміщення і списання запчастин, повернення постачальнику, виконання інвентаризації, контроль стану складу, рекомендації для замовлення постачальнику, заповнення необхідних довідкових даних, формування і аналіз звітів про стан складу, аналіз взаєморозрахунків з постачальниками, аналіз реалізації запчастин.
Комірник: прийом на склад і видача запчастин з складу, переміщення і списання запчастин, повернення постачальнику, виконання інвентаризації, контроль стану складу, рекомендації для замовлення постачальнику, заповнення необхідних довідкових даних.
Предметом дiяльностi підприємства є:
- надання послуг по технiчному обслуговуванню, ремонту, дiагностицi транспортних засобів;
- дiяльнiсть пов'язана з реалiзацiєю транспортних засобiв та номерних агрегатiв, що пiдлягає реєстрацiї та облiку в органах внутрiшнiх справ;
- торговельна дiяльнiсть щодо реалiзацiї торгiвлi транспортних засобiв та номерних агрегатiв, а також обладнання автомобiлiв, запасних частин, товарiв народного вжитку та iншого, в тому числi i на комiсiйнiй засадах;
- торговельна дiяльнiсть в сферi оптової, роздрiбної торгiвлi та громадського харчування.
Серед вищевказаних видiв дiяльностi в 2010 роцi найбiльш попитом користувались реалiзацiя автомобiлiв та надання послуг населенню по ремонту автомобiлiв.
Залежнiсть вiд сезонних змiн в основному вiдсутня. Основнi ринки збуту: м. Житомир, Житомирська область.
За звiтний перiод на підприємтсві проводилась єдина технiчна полiтика, прийнята в системi автосервiсу, удосконалювались дилерськi та iншi вiдносини з пiдприємствами корпорацiї «Укравто», пiдприємствами «ЗIП-Авто», «Блiц-Авто» i iншими. Впроваджувалась робота з ЗАТ «АвтоЗАЗ-ДЄУ» з основною метою пiдтримки вiтчизняного виробника.
В зв'язку з розширенням сфери послуг i ринку збуту, впроваджуються новi технологiї надання послуг; вивчається ринок послуг, якi надаються в сферi сервiсного i гарантiйного обслуговування автомобiлiв. З метою оволодiння передовими технологiями i способами надання цих послуг, придбанi новi основнi засоби (обладнання), iнструменти. Проводиться комп’ютерiзацiя бухгалтерського облiку та процессу надання виробничих послуг. Постiйно проводиться пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв та їх навчання.
Вивчаються попит на запчастини, як на вiтчизнянi автомобiлi так i на закордоннi. З ростом мережi приватних фiрм по ремонту та технiчному обслуговуванню автотранспорту, загострилась конкуренцiя в цiй сферi. Значно зросла конкуренцiя в сферi реалiзацiї автозапчастин.
Серед основних конкурентiв є Житомирський Госпрозрахунковий пiдроздiл ЗАТ «АвтоЗАЗ- ДЄУ», фірми - ПП «Опад», ПП «Дана», ПП «Лада-Житомир», ПП «Сто-транзит», ПП «Автопiлот» (що розташованi на територiї м. Житомира i їх фiлiй в областi).
Повна інформація про роботу

звіт з практики "Виробнича практика з бухгалтерського обліку" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.11.2011 в 01:09. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1908 та скачано 191 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...