Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Шпора з міжнародного менеджментуЗміст

1. Сутність міжнародного бізнесу, базові риси його як економічної категорії.
2. Національна і мультинаціональна моделі бізнесу, їхня подібність і відмінності.
3. Характерні риси глобалізації бізнесу.
4.Сутність і структура міжнародного менеджменту.
5.Основні функціональні завдання міжнародного менеджменту.
6. Характеристика зовнішнього середовища міжнародного бізнесу.
7.Основні рольові функції міжнародного менеджера, їх сутність.
8. Економічний і правовий аналіз зовнішнього середовища в діяльності ММ.
9. Роль маркетингового аналізу в прийнятті управлінських рішень у міжнародному бізнесі.
10. Характеристика основних факторів, що сприяють корпоративній інтеграції в міжнародному бізнесі.
11. Форми міжнародної кооперації. Особливість багатонаціональної компанії як форми міжнародного бізнесу. 12. Цілі, реалізовані МНК за рахунок використання міжнародної мережі підрозділів. 13. Характеристика різних організаційних форм міжнародного банківського бізнесу.
14. Сутність міжнародного стратегічного альянсу (МСА), його від-мінність від звичайної міжорганізаційної співпраці.
15. Основні мотиви вступу організації в МСА. Вигоди і втрати, що виникають при утворенні альянсу.
16. Процес ухвалення рішення керівництвом МНК про вступ у стратегічний альянс із місцевою фірмою. 17. Поняття корпоративної стратегії.
18. Проблеми, що повинна вирішувати компанія в процесі інтерна¬ціоналізації.
19. Причини, ідо приводять до інтернаціоналізації діяльності.
20.Відмінності багатонаціональної конкуренції від глобальної.
21. Пріоритетні напрями в управлінні міжнародною конкуренто¬спроможністю фірми. 22. Стратегічні проблеми в міжнародній фірмі. 23. Сутність стратегічного планування в міжнародному менеджменті. 24. Принципи децентралізованого планування в міжнародній фірмі.
25. Характеристика й особливості цілей міжнародної фірми. 26.Сутність вимоги внутрішньої й зовнішньої несуперечності цілей, 27. Співвідношення між цілями, стратегією і структурою міжнародної
компанії.
28. Основні види стратегічних рішень у міжнародному менеджменті, їх відмінності.
29. Специфіка дослідження галузі міжнародною фірмою. ЗО. Характеристика фінансових ресурсів розвитку міжнародної
фірми. 31. Характеристика трудових ресурсів розвитку міжнародної фірми.
32. Характеристика виробничих ресурсів розвитку міжнародної фірми. 33. Вплив зовнішнього середовища на потенціал міжнародної фірми.
34. Фактори, що визначають репутацію міжнародної фірми.
35. Сучасні технології комунікацій у міжнародному менеджменті.
36. Технології ділових переговорів у міжнародному менеджменті.
37. Сутність аналізу стратегічних альтернатив діяльності фірми за рубежем.
38. Сутність аналізу стратегічних альтернатив діяльності міжнародної фірми в країні базування.
39. Завдання, які необхідно вирішити міжнародній фірмі при організації стратегічного планування.
40. Організаційна основа, на якій здійснюється стратегічне планування міжнародної фірми. 41.Подібності й відмінності в діяльності фінансового менеджера і
міжнародного фінансового менеджера.
42.Особливості сучасного валютно-фінансового середовища. -•' 43.Поняття "валютного ризику" і причини його появи.
44.Основні інструменти, що використовуються фінансовим менеджером для хеджування валютного ризику. 45. Відмінності між ф'ючерсними й форвардними контрактами.
Переваги й недоліки кожного з них.
46. Характеристика опціонного контракту. Переваги опціонів перед ф'ючерсами і форвардами.
47.Основні способи фінансування фірми, що здійснює зовнішньо¬економічну діяльність.
48.Традиційні джерела короткострокового фінансування фірми, їх порівняльні переваги й недоліки.
49. Нетрадиційні джерела фінансування експорту компанії.
50. Умови отримання, переваги й недоліки єврооблігаційних позик, іноземних кредитів і єврокредитів.
51. Визначення вартості для міжнародної фірми запозичення фінан¬сових ресурсів за різними способами фінансування.
52. Основні джерела довгострокового фінансування фірми, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
53. Критерії оцінки інвестиційних проектів, їх переваги й недоліки.
54. Поняття й основні принципи управління оборотним капіталом міжнародної компанії.
55. Види ризиків, з якими стикається компанія, що здійснює зов¬нішньоекономічну діяльність.
56. Характеристика інструментів хеджування транзакційних валютних ризиків.
57. Стратегії, застосовувані міжнародним фінансовим менеджером при хеджуванні конкурентних ризиків.
58. Традиційні методи фінансування експорту, їх позитивні й негативні сторони. 59. Сутність факторингових і форфетингових операцій з фінансування
експорту. 60. Способи державного сприяння експорту.
61. Переваги лізингових операцій перед кредитуванням і орендою. / 62.Характеристика основних видів лізингу, умови їхньоґо
використання.
63.Способи фінансування імпорту, їх переваги й недоліки.
64.Характеристика видів зустрічної торгівлі, умови їх використання. 65.Місце і роль цінних паперів у міжнародному інвестиційному
процесі. 66. Характеристика міжнародних інвестиційних товарів. 67. Міжнародні інвестиції у реальні активи й цінні папери.
68. Причини глобалізації інвестиційного процесу і дерегулювання фінансових ринків. 69. Характеристика міжнародного ринку інвестицій. 70. Характеристика специфічних міжнародних інвестиційних .ризиків.
71. Порівняльний аналіз різних схем колективного інвестування, їх
основні економічні переваги. 72.Основні типи інвестиційних фондів, їх характерні відмітні риси.
73.Сутність способів оцінки активів інвестиційних фондів. 74. Поняття технологічної політики в міжнародному менеджменті, її
основні завдання.
75. Особливості розвитку сучасних технологій, їх місце в міжнарод¬ному бізнесі. 76. інновації в міжнародних технологічних стратегіях фірм. 77. Сутність організації міжнародного ринку технологій. 78. Способи фінансування міжнародних НДДКР. 79. Типи організації міжнародних НДДКР, їх переваги й недоліки. 80. Характеристика етапів управління міжнародними бізнес-
проектами. 81. Основні фактори, що відрізняють управління людськими ресурсами
в країні базування та в міжнародному масштабі 82. Характеристика категорій працівників для зарубіжних операцій.
83. Сутність критеріїв добору міжнародних менеджерів. 84. Основні форми стимулювання персоналу міжнародних фірм. 85. Характеристика ключових принципів організації міжнародного
колективу. 86. Визначення понять "зростання" і "розвиток" міжнародної фірми.
87. Характеристика складових "кризового синдрому". 88. Характеристика етапів процесу перебудови міжнародної фірми.
89. Оцінка вигод і успішності перебудови міжнародної фірми. 90. Організаційні заходи, що підкріплюють процес перебудови
міжнародної фірми.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

шпоргалка "Шпора з міжнародного менеджменту" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 09.09.2010 в 23:15. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2552 та скачано 125 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...