Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Лексичний повтор як компонент “мовного спектра” Е.Хемінгуея в перекладіУривки

Літературна діяльність Ернеста Хемінгуея по-справжньому розпочалася в Парижі в 20-х роках, який на той час був Меккою модернізму. Ернест Хемінгуей та інші письменники, поети, художники з багатьох країн приїжджали туди, щоб поринути в ту атмосферу, де змінювалися усталені цінності і створювалися нові, породжені ХХ сторіччям, принципи і еталони. В Парижі молодий Ернест Хемінгуей познайомився з такими знаковими фігурами модерністської літератури, як Джеймс Джойс, Гертруда Стайн, Шервуд Андерсон. Вони були кумирами, безперечними авторитетами для молодих літераторів. І потрібно було керуватися своєю власною інтуїцією письменника, щоб повністю не підпасти під вплив модних ідей міс Г. Стайн, з її суб’єктивізмом, експериментами, які врешті-решт зводилися до суто формальної гри. Безперечно, що молодий Е.Хемінгуей захоплювався ідеями Г.Стайн, уважно вивчав її досвід, зокрема дуже активно застосовував прийом повтору, який сповідувала наставниця. Втім Ернест Хемінгуей шукав власний шлях, в його творах форма є невід’ємною частиною змісту, до того ж підпорядкована його художній теорії “айсберга”, що принесло йому Нобелівську премію і зробило улюбленим письменником широкого загалу читачів. В “мовному спектрі” Ернеста Хемінгуея значна роль відведена саме прийому повтору.
Актуальність вивчення феномена повтору визначається зростанням чисельності робіт, присвяченим дослідженню повторюваності, що проявляється на всіх рівнях текстової організації і виступає як один із найважливіших принципів, що забезпечує структурно-змістову єдність, цілісність текстового простору. В теоретичних осмисленнях особлива увага приділяється лексичному повтору, який розглядається як засіб вираження синтаксичних відношень , як “стилістичний прийом”, як “прийом актуалізації, що забезпечує структурну зв’язність цілого тексту і встановлює ієрархію його елементів”, як лексико синтаксичний засіб мови . Саме лексичний повтор слів Ернеста Хемінгуея виконує у мові функцію основного “будівельного матеріалу” будь-якого тексту, складає його ядро. Під лексичним повтором розуміється “повторення слів, словосполучень і речень у складі висловлювання, абзацу, речення” і тексту. Аналізуючи роль лексичного повтору в ідіостилі конкретного автора, слід пам’ятати, що текст створюється автором на основі його життєвого досвіду і є продуктом його естетично-творчої діяльності.
Повна інформація про роботу

реферат "Лексичний повтор як компонент “мовного спектра” Е.Хемінгуея в перекладі" з предмету "Література". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.12.2011 в 12:16. Автором даного матеріалу є Світлана Бикова. З моменту опублікування роботи її переглянуто 362 та скачано 19 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Світлана Бикова...

стаття дуже актуальна та унікальна - сама писала