Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Аудиторський ризик та його видиЗміст

Вступ.2
1. Поняття ризику і правила його оцінювання …3
2. Поняття аудиторського ризику:.5
2.1 Властивий ризик6
2.2 Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю..8
2.3 Ризик невиявлення помилок та перекручень…....11
2.4 Ризик аудиту або загальний ризик.12
Висновки14

Вступ

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного способу звести аудиторський ризик до нуля. Аудитор завжди намагається, щоб ризик неправильної думки був незначним. Тому він повинен спланувати аудит так, щоб ризик неправильного вирішення був достатньо малим. Для цього аудиторові необхідно досягти такої обізнаності (компетентності) про системи обліку і внутрішнього контролю, яка дала б йому змогу правильно спланувати аудит і розробити ефективний підхід до його проведення. Крім того, аудиторові слід використовувати професійні знання для оцінювання ризику аудиту і підготовки аудиторських процедур, необхідних для зменшення ризику до сприятливого рівня.
Ризик виникає лише тоді, коли має місце невизначеність, відсутність вичерпної інформації щодо умов прийняття рішень. Якщо все відомо – ризик відсутній. Тільки за умов багатоваріантності майбутнього, наявності елементів непередбаченості можна говорити про наявність ризику.
Під невизначеністю, як правило, розуміють наявність неповної інформації про умови прийняття рішень, а не її відсутність взагалі. Невизначеність – досить широке поняття, яке відображає об'єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні і зовнішні умови функціонування соціально-економічних систем, неоднозначність їх параметрів. Невизначеність характеризується множиною значень параметрів, таких як множина станів, випадків, альтернатив, елементарних подій, елементарних випадків, зона невизначеності.
Чинники невизначеності різноманітні:
- випадковий характер науково-технічного прогресу;
- випадкові помилки при прогнозуванні;
- динамічні зміни внутрішніх і зовнішніх умов розвитку економіки;
- ймовірний характер важливих економічних параметрів (врожайність сільськогосподарських культур, запаси корисних копалин);
- розвиток та розширення творчої активності працездатного населення;
Ризик виникає лише тоді, коли приймаються рішення в умовах невизначеності, а особа, яка приймає рішення, зацікавлена в результатах прийнятого рішення.

Висновок

Аудиторський ризик являє собою ризик того, що аудитор може позитивно оцінити баланс та інші форми фінансової звітності тоді, коли вони приховують у собі істотно непевну інформацію, яка не відповідає реальності.
Сучасні економісти стверджують про наявність ризику як певної ознаки зрілості економіки, її розвиненості. Ризик може існувати лише за умови можливості активного керування, управління, прийняття рішень. Ризик відсутній також у разі, коли немає зацікавленості у результатах прийняття рішень.

Повна інформація про роботу

реферат "Аудиторський ризик та його види" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.05.2011 в 09:35. Автором даного матеріалу є Лизочка (Zunichka_best@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 491 та скачано 39 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Лизочка...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали