Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Організація аудиту в комп’ютерному середовищіЗміст

Вступ 3
1. Програмне забезпечення для аудитора 5
2. Методика проведення аудиту в умовах КОД 7
3. Організація і вимоги до аудиту в умовах КОД 10
4. Ситуації 23
Література 25

Вступ

Сауна киев. Русская баня в Киеве. Качественный и недорогой массаж. Гостиничный комплекс Дача.

В економіці України відбуваються суттєві зміни, обумовлені глобалізацією підприємницької діяльності, швидкими темпами розвитку інформаційних технологій. Це, в свою чергу, призвело до змін нормативних документів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та наближення основних вимог бухгалтерського обліку до загальноєвропейського та міжнародного ріння.
В зв'язку з новими умовами змінюється роль бухгалтерського обліку і суттєвому коригуванню підлягають методологічні та методичні аспекти його організації. До навчальних планів вищих закладів освіти включено курс інформаційних систем бухгалтерського обліку, що говорить про значну роль інформатики і її складової частини - інформаційної технології в діяльності професійних бухгалтерів. Випускники вищих навчальних закладів повинні бути теоретично і професійно підготовленні до нових умов роботи в постіндустріальному суспільстві, де ставляться високі вимоги до професійного та кваліфікаційного рівня бухгалтерів. Кваліфікованим вважається спеціаліст лише за умови вміння ним вести бухгалтерський облік з використанням комп'ютерної техніки для підвищення якості вихідної облікової інформації, її оперативності, точності та об'єктивності.
В умовах автоматизованої обробки інформації бухгалтерський облік і бухгалтерська інформація використовуються більш широко ніж при ручній обробці даних, що обумовлено рядом факторів, основними з яких є: обробка і зберігання великої кількості однакових в структурному плані одиниць облікової інформації; здійснення вибірки інформації з великої кількості даних; виконання складних математичних розрахунків; одержання в лічені хвилини паперових копій будь-якого документу (первинних документів, форм звітності тощо); багаторазове відтворення будь-яких дій (наприклад, роздрук примірників певного документу тощо).
Використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему точності та оперативності інформації. Протягом декількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, які необхідні для прийняття ефективних управлінських рішень.
Саме тому є досить актуальними висвітлені в курсовій роботі наступні теми: комп'ютерні форми та системи обліку; класифікація програмного забезпечення для бухгалтерського обліку.
Сучасні системи автоматизації бухгалтерського обліку включають великий набір типових рішень, що забезпечують основні ділянки обліку і адаптованих до сучасних умов господарювання, проте на кожному конкретному підприємстві є свої неповторні особливості обліку, які неможливо заздалегідь передбачити. Часто виникає необхідність особливим чином вводити, збирати і аналізувати документи чи окремі дані, виконувати нестандартні дії чи готувати індивідуальні звітні форми.
На ринку бухгалтерських програм немає програмних продуктів, які були б стандартом для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку в Україні. Однак широкі інструментальні можливості деяких систем у взаємодії з високою кваліфікацією спеціалістів з обліку дозволяє розв'язувати найскладніші задачі. На підприємстві основні облікові операції повинні бути автоматизовані, а бухгалтерська інформація зібрана, оброблена і надана у вигляді, зручному для подальшого аналізу і прийняття рішень.
Правильний вибір засобів автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, які часто змінюються.
Автоматизація обліку вносить певні зміни до організації роботи бухгалтерії як однієї з ланок управління. Одне з провідних місць в управлінні підприємством займає сучасний бухгалтер, що поєднує функції декількох суміжних ділянок управління. Він не тільки відповідає за ведення бухгалтерських рахунків, але і виконує певну роботу по плануванню, контролю, оцінці і перегляду напрямів господарської діяльності підприємства, з аудиту і розробки управлінських рішень.
Повсюдне впровадження і використання комп'ютерних технологій дає поштовх до розвитку і створення автоматизованих аудиторських програм, що реально повинні допомагати аудитору в його роботі. При створенні даних програм розроблювачі зіштовхуються з рядом проблем. Основною проблемою використання аудиторської програми для аудитора є, те, що на перевірюваних підприємствах використовується програмне забезпечення різних розроблювачів. Даний фактор не дає реальної можливості в повному обсязі використовувати комп'ютерні аудиторські процедури. Крім того, немає єдиних методологічних вимог, пропонованих до інформаційних баз даних, а саме до основних полів вихідних інформаційних файлів. Це значно утруднює проведення автоматизованої аудиторської перевірки.
Основною метою написання даної курсової є теоретичний розгляд основ аудиту з використанням комп'ютерів (Computer-Assisted Audit Techniques – CAATs) та розгляд моделі автоматизованої аудиторської системи обробки інформації (баз даних) відповідно до міжнародних і національних вимог, пропонованих для проведення аудиту в умовах комп'ютерної обробки даних (КОД) у комп'ютерних інформаційних системах (КІС).

Література

1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р.. в редакції Закону № 140 від 14.09.06.
2. Білуха М.Т. Курс аудиту :підручник-вища школа "знання"-2006р.
3. Завгородній В. Бухгалтерский учет и аудит. 2007р.
4. Рудницький В.С. Методологія організації аудиту - Тернопіль: "економічна думка" 2007р
5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація ы методика аудиту: Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 544с.
Повна інформація про роботу

контрольна робота "Організація аудиту в комп’ютерному середовищі" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.06.2011 в 14:58. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 697 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали