Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Банківські операції

Контрольна з банківських операційЗмicт

1. Функції комерційних банків. 3
2. Порядок реєстрації комерційного банку. 4
3. Залучення ресурсів на міжбанківському рівні. 7
4. Принципи проведення безготівкових розрахунків. 14
5. Способи захисту від кредитного ризику. 19
6. Ризики фондового ринку та методи управління ними. 22
7. Характеристика лізингових послуг банку. 24
8. Тест 27
9. Тест 27
10. Задача 28
Список використаної лiтератури 29

Задача

Розрахувати суму внеску в розмірі 5000грн. через 2 роки під 16% річних, якщо проценти нараховуються: а)1 раз на рік; б) 1 раз на 3 місяці. Відсотки складні.

Розв'язок

При нарахуваннi складних вiдсоткiв вважвється що вiдсотки нараховуються не в кiнцi всього перiоду нарахування, а напочатку кожного промiжного перiоду на нарощену суму з урахуванням вiдсоткiв нарахованих у менулих перiодах.
Нарощена сума у такому випадку буде становити:
НВ=ПВ×(1+I/m)n×m
а) НВ=5000(1+0,16/1)2×1=6728 грн.
б) НВ=5000(1+0,16/4) 2×4=6842 грн.
Вiдповiдь:6728 грн ; 6842 грн.
Розрахунки показали, що складне нарахування вiдсоткiв тим краще, чим частiше нараховуються вiдсотки.

Список використаної лiтератури

1. Аналіз банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Парасій-Вергуненко І.М. – К.: КНЕУ, 2003. – 347с.
2. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. І доп. /За ред. А.М. Мороза. – К.:КНЕУ, 2002.
3. Банківські операції: Підручник/За ред. А.М. Мороза. – К.:КНЕУ, 2000.
4. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп.- К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.
5. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табачук. - 2-ге вид., доп.- Львів: ЛБІ НБУ, 2001.
6. Банківське право: / Костюченко О.А.: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: МАУП, 2000.
7. Основи банківської справи: Остапишин Т.П., Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999.
8. Гроші, кредит, банки: Навч. посіб./ А.Голуб, Л.Семенюк, Т.Смовженко. - Львів: ЛБІ НБУ, 1997.
9. Банковское дело / Под ред. Колесникова В.И. – М.: Финансы и статистика, 1996
10. Основы банковского дела /Под ред. Мороза А.Н. – К.: Либра, 1994.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна з банківських операцій" з предмету "Банківські операції". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.05.2011 в 13:43. Автором даного матеріалу є Alay (alevtina.AIP@yandex.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1133 та скачано 48 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Alay...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали