Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Економіка праці та СТВ

Планування чисельності працюючих і фонду оплати праціЗміст

Вступ

Розділ І. Теоретична частина

1. Чисельність працівників

2. Нормування праці і тарифна система

3. Фонд заробітної плати

Розділ ІІ. Загальна характеристика КП „Радіостанція „Голос Києва” (Радіо Київ)

1. Історія виникнення

2. Програми радіостанції

3. Зміна музичного формату Радіо Київ

4. Організаційна структура

5. Штатний розпис, режим роботи та оплата праці

Розділ ІІІ. Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці КП „Радіостанція „Голос Києва”.

1. Аналіз фінансово-господарської діяльності за 2003 - 2005 роки та фінансово-економічне обґрунтування діяльності підприємства на 2006 рік

2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

3. Аналіз результатів соціологічного дослідження та пропозиції щодо їх реалізації

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Думаешь, как эффектно оформить салат на праздничный стол? Сервировка салатов и десертов в картинках - интересные варианты подачи Вашего салата в специально заготовленных емкостях из овощей или фруктов. Удиви гостей своей кулинарной оригинальностью.
Давно вже відомо, що люди є центральною ланкою в системі управління. Тому для всіх організацій - великих та малих, комерційних та не комерційних, промислових та діючих у галузі послуг - дуже велике значення має управління люльми. Без людей немає організації. Без потрібних людей жодна організація не зможе досягти своєї мети та вижити. Безперечно, що управління трудовими ресурсами є одним з центральних аспектів теорії та практики управління. Управління - це перш за все управління людьми.

При визначенні мети своєї організації необхідно встановити потреби в ресурсах для її досягнення. Необхідність в грошах, обладнанні та матеріалах є очевидною. Те саме можна сказати про потребу в трудових ресурсах, тому питанню їх планування необхідно приділяти не менше уваги.

Етапи управління трудовими ресурсами:

Планування ресурсів - розробка плану майбутніх потреб в людських ресурсах.

Набор персоналу - створення резерву по всіх посадах.

Відбір - оцінка кандидатів на робочі місця та відбір найкращіх з резерву, створеного в процесі відбору.

Визначення заробітної плати та пільг - розробка системи та структури заробітної плати та пільг з метою залучення, найму та збереження трудових ресурсів.

Профорієнтація та адаптація - введення найнятих робітників в організацію та всі підрозділи, розвиток в робітниках розуміння того, що чекає від них організація та яка праця отримує заслуговану оцінку.

Навчання - розробка програм для навчання нововведенням, підвищення кваліфікації, що потрібно для ефективного виконання роботи.

Оцінка трудової діяльності - розробка методіки оцінки трудової діяльності та системи винагород та доведення їх до робітника.

Підвищення, зниження, звільнення - розробка методів переміщення робітників з посади на посаду з різною відповідальністю, розвиток їх професійного досвіду шляхом переміщення на інші посади або ділянки робіт, а також процедура розірвання договору найму, вихід на пенсію.

Підготування керівництва, управління просуванням по службі - розробка програм, направленим на розвиток здібностей та підвищення ефективності праці керівництва, направлення їх на курси підвищення кваліфікації та підготування в закладах існуючої системи освіти.

Як бачимо, перелічені етапи різноманітні та багаточисельні. Їх реалізація вимагає часу та грошових коштів. Все це треба враховувати в відповідному плані витрат.

Ще одним важливим фактором процвітання підприємства є продуктивність праці персоналу. А як відому лише при наявності відповідних умов зростання зарплати стимулюється підвищення продуктивності праці.

Теоретично система оплати праці в будь якій організації повинна бути пов'язана з тим, що та як робиться та скільки за це отримують. Тому одним з найбільш сильних інструментів мотивації, що є в розпорядженні організації, повинна бути програма оплати та стимулювання праці.

Програма оплати та стимулювання праці повинна базуватися на таких основних принципах, що стимулюють зростання продуктивності праці та підвищення ефективності роботи в цілому:

Винагороди повинні бути пов'язані з зрозумілими діями.

Треба заохочувати те, що сприяє зростанню продуктивності, зниженню собівартості, підвищенню ефективності, досягненню мети організації.

Своєчасність винагороди є вирішальним фактором при вихованні працівників. Нагороди, заохочення повинні бути видані як умога скоріше після того, як відбулася бажана подія.

Розмір грошової винагороди повинен відповідати значенню події.

Повна інформація про роботу

реферат "Планування чисельності працюючих і фонду оплати праці" з предмету "Економіка праці та СТВ". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.05.2010 в 01:48. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1094 та скачано 57 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали