Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Фінансова криза на підприємствіЗміст

Вступ
1. Фінансова криза на підприємстві. Економічний зміст та причини виникнення
2. Діагностика фінансової кризи на підприємстві.
3. Економічна сутність санації підприємств
4. Реструктуризація підприємства
Висновок
Список використаної літератури

Вступ

Зважаючи на важкі загальноекономічні умови в нашій державі на теперішньому етапі розвитку, досить значна частина вітчизняних підприємств мають проблеми з платоспроможністю, деякі з них стоять на межі банкрутства, а значна кількість вже збанкрутувала.
Політика антикризового фінансового управління є частиною загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в розробці і використанні системи методів попередньої діагностики загрози банкрутства і механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його захист від банкрутства.
Таким чином, діагностика фінансової кризи та управління фінансовою санацією підприємства не втрачає актуальності, а в сучасних умовах, навпаки, дуже гостро торкається багатьох нинішніх українських підприємств, які можуть виявитися неплатоспроможними і збанкрутілими.
Мета написання даного реферату полягає в тому, щоб детальніше розкрити зміст фінансової кризи на підприємстві, вказати основні симптоми та фактори її виникнення, розкрити сутність діагностики фінансової кризи на підприємстві та санації підприємств.
Предмет дослідження – сутність фінансової кризи, методика проведення фінансової санації підприємства та реструктуризація підприємства .
Вибір предмету дослідження обумовлений тим, що в даний час в умовах національної економіки, що складаються, багато підприємств схильні до ризику банкрутства і попадання в кризовий стан незалежно від галузі промисловості і величини самого підприємства.

Висновок

Фінансові кризи характеризують протиріччя в стані фінансової системи чи фінансових можливостях фірми. Це кризи грошового вираження економічних процесів. Неплатоспроможність виступає основною ознакою фінансової кризи в будь-якій соціально-економічній системі
Фінансова криза – це фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві.
Діагностика фінансової кризи підприємства є узагальненням всіх складових економічної стратегії. Її головним завданням є визначення потенційних можливостей кризових ситуацій та банкрутства, і формування заходів їх запобігання. Фундаментальна діагностика банкрутства підприємств характеризує систему оцінки параметрів кризового фінансового розвитку підприємства, яка здійснюється на основі методів факторного аналізу та прогнозування.
Особливе значення для підприємств, що знаходяться в кризовому стані, має формування і реалізація напрямків антикризового управління. У стабілізаційну програму перш за все має входити комплекс заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності підприємства. Мета санації вважається досягнутою, якщо вдалося за рахунок зовнішньої фінансової допомоги або заходів реорганізацій нормалізувати господарську діяльність і уникнути оголошення підприємства-боржника банкротом з подальшою його ліквідацією.
У комплексі фінансово-економічних та організаційно-правових заходів з фінансового оздоровлення підприємства-боржника важливе значення має реструктуризація (реорганізація).

Список використаної літератури

1. Антикризове фінансове управління підприємством: Навч. посіб./ Салига С.Я., Ляшенко Є.І., Дацій Н.В. та ін. - К.: ЦУЛ, 2005. - 208 с
2. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - К.: ЦУЛ, 2003. - 504 с.
3. Єлецьких С. Я. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навчальний посібник для вузів / С.Я. Єлецьких, Г.В. Тельнова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 175 с.
4. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” № 2343-ХІІ від 14.05.92 р.
5. Копилюк О.І.,Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посібник. – 2005. – 168 с. 18. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – Х.: Фактор, 2002.
6. Крамаренко Г.О. Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
7. Кривов'язюк І. В. Антикризове управління. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2008. – 374 с.
8. Проблеми теорії і практики менеджменту: навч.-метод. посіб./ [ Андрушків Б. М., Вівчар О. І., Гевко В. Л. та ін. ].- Тернопіль: Терно-Граф, 2009.- 312 с.
9. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.
10. Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 395 с.
11. Філімоненков О. С Фінанси підприємств: Навч. посіб. — К: МАУП, 2003.
12. О.О. Шапурова Антикризове управління підприємством // Актуальні проблеми економіки №8, 2008
Повна інформація про роботу

реферат "Фінансова криза на підприємстві" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 15.06.2011 в 12:30. Автором даного матеріалу є Anthony. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2553 та скачано 103 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Anthony...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали