Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Інвестування

Інвестиційна діяльністьЗміст

Вступ. 3
1. Основні поняття інвестиційної діяльності 4
2. Принципи інвестиційної діяльності 6
Висновок 19
Список використаної літератури 20

Вступ

Існує багато визначень інвестиційної діяльності. Ми вважаємо, що інвестиційна діяльність - це комплекс заходів і дій фізичних та юридичних осіб, які вкладають свої ресурси (у матеріальній, фінансовій або іншій майновій формі) з метою отримання прибутку. Вона є стрижнем розширеного відтворення і можливістю швидкої ліквідації багатьох диспропорцій у розвитку економіки.
Складність регулювання інвестиційної діяльності, полягає в тому, що вона охоплює різні сфери економічного життя - науково-технічного прогрес, державне управління економікою, фінансово-банківська діяльність, комерційний розрахунок підприємств, ціноутворення і т. ін. Найчастіше проблему інвестування зводили до методів розподілу ресурсів капітальних вкладень. У зв'язку з цим в інвестиційний процес включали лише фондоутворюючі галузі. У цьому розумінні формування матеріально-технічної бази розглядалося у відриві від розширеного відтворення, в якому беруть участь як засоби виробництва, так і процеси накопичення.
У період переходу до ринкової економіки суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути державні, кооперативні, акціонерні та інші установи, а також приватні особи, причому всі вони мають однакові права й соціально-економічні гарантії. Таку їх розмаїтість вже не можна регулювати адміністративними методами, тому виникла потреба в швидкому розробленні й запровадженні такого механізму інвестування, який зробив би цей процес ефективним.

Висновок

Існує багато визначень інвестиційної діяльності. Ми вважаємо, що інвестиційна діяльність - це комплекс заходів і дій фізичних та юридичних осіб, які вкладають свої ресурси (у матеріальній, фінансовій або іншій майновій формі) з метою отримання прибутку. Вона є стрижнем розширеного відтворення і можливістю швидкої ліквідації багатьох диспропорцій у розвитку економіки.
Ефективність інвестиційної діяльності залежить від рівня розвитку капітального будівництва, інвестиційного та промислово-будівельного комплексів, що, у свою чергу, зумовлюється виробничим потенціалом їх матеріально-технічної бази, кваліфікацією виконавців, науково-технічним рівнем проектних рішень, станом організації та планування забезпечення інвестиційного процесу фінансовими ресурсами.
В Україні на сучасному етапі розвитку економіки необхідною умовою ефективності інвестиційної діяльності є відродження фінансово-кредитного та інвестиційного ринків. Економічного підсилення та активності інвестиційної діяльності можна досягти тільки шляхом створення ринку капіталів.
Мета інвестиційної діяльності - ресурсне забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці. Стратегічною метою цієї діяльності є:
- створення сприятливого інвестиційного клімату;
- мобілізація всіх джерел інвестиційних ресурсів та їх ефективне використання;
- стимулювання процесів розвитку виробничої сфери;
створення умов для нарощування внутрішніх інвестиційних ресурсів.

Список використаної літератури

1. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навч. закладів – К.: Алеута, 2003
2. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч-метод. Посібник для самостійних вивчень дисциплін – К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.
3. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. Посібник – 2-ге вид. доп. – К. МАУП, 2001

Повна інформація про роботу

реферат "Інвестиційна діяльність" з предмету "Інвестування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.03.2011 в 15:46. Автором даного матеріалу є Бакай Л. С. (zacranka@bk.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1353 та скачано 56 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Бакай Л. С....

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали