Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Інвестування

Контрольна робота з інвестуванняЗміст

Вступ ……..............................................3
1.Класифікація інвесторів…...……….. 4
2.Система показників інформаційного забезпечення інформаційної діяльності………....8
3.Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства…….. .9
4.Тести... 10
5.Список літератури …........... 11

ВСТУП

Розвиток будь-якої держави пов'язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва й створенням ринкової інфраструктури. Чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення. Тому будь-які дослідження, пов'язані із сутністю та основними поняттями інвестиційного процесу, проблемами формування інвестиційного портфеля, вибором форм інвестування та методів управління цими процесами, є, безумовно, актуальними. Ринкові зміни в економіці України вимагають чіткого визначення та дієвого управління поняттями та категоріями, що стосуються інвестиційних відносин.
З фінансового та економічного погляду інвестування може бути визначене як довгострокове вкладення економічних ресурсів з метою створення та одержання чистого прибутку в майбутньому, який перевищує загальну первинну величину інвестицій.
Поняття інвестицій є надзвичайно широким і його зміст має свої особливості в різних розділах економічної науки та галузях практичної діяльності.
Термін "інвестиція" походить від лат. "інвест", що означає "вкладати". Нині інвестиції -- це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення.
Загальні аспекти щодо державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні викладено в Законі України «Про інвестиційну діяльність» (1991 p.). У статті 11 цього Закону зазначається, що державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної та соціальної політики. Згідно зі статтею 12 цього Закону:
1) державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності;
2) регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:
- застосування системи податків з диференціацією суб'єктів та об'єктів оподаткування, податкових ставок і пільг;
- проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі завдяки прискоренню амортизації основних фондів;
- надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій;
- впровадження державних норм і стандартів;
- вжиття антимонопольних заходів;
- роздержавлення та приватизації власності;
- проведення політики ціноутворення;
- інших заходів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій // Фінанси України. - 2006. - №1. С.45-49.
2. Савчук В.П. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Укр. // Економіка України – 2005 - №12, С.19-25
3. Щербак А.В. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності на підприємстві // Актуальні проблеми економіки
4. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр. – Т.1. – 2001. – 536 с.
5. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХVIII, 932 с.
6. Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие для вузов. – М.: Деловая книга, Академический проект, 2005. – 272 с.
7. Гончаренко Л.П. Инвестиционный менеджмент. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2005. – 296 с.
8. Классификации инвесторов // http://www.akb.su/index.php?id=28
9. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. -- К., Знання, 2006.-490 с.
10. Федоренко В.Г. Інвестування. Зайнятість. Освіта. -- К.: Науковий Світ, 2002.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з інвестування" з предмету "Інвестування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 23.03.2011 в 14:59. Автором даного матеріалу є Алла (kuschenko_alla@i.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1065 та скачано 51 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Алла...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...