Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Значення та зміст контролю в системі функцій менеджментуЗміст

Вступ
1. Зміст контролю.
2. Процес контролю.
3. Характеристики ефективного контролю та основні етапи контролю.
Висновок
Список використаної літератури

Вступ

Однією з найважливіших функцій управління є контроль. Контроль, як функція управління - це форма прояву цілеспрямованого впливу на колективи людей, яка передбачає систематичний нагляд за їх діяльністю для виявлення відхилень від встановлених: норм, правил і вимог, планових завдань у процесі їх виконання. Або, іншими словами, під контролем розуміють систему спостережень та перевірок відповідності функціонування організації прийнятим законодавчим актам і управлінським рішенням, виявлення наслідків роботи колективу, допущених відхилень від вимог та принципів організації та ведення справ.
Завдання контролю полягає в тому, щоб виявити фактичний стан справ, порівняти, виробити необхідні коректуючі заходи. При цьому необхідно здійснювати певний облік, аналіз, перевірки, ревізії. Отримані внаслідок контролю матеріали використовують для координації та регулювання роботи структурних підрозділів, менеджерів та окремих виконавців.
Існує три аспекти управлінського контролю.
Перший - встановлення стандартів або точне визначення цілей, які необхідно досягнути у певний термін.
Другий аспект включає вимірювання того, що було в дійсності досягнуто за відповідний період.
Третій аспект - порівняння досягнутого із очікуваними наслідками.
Таким чином, при правильному виконанні цих фаз керівництво організації не тільки знає про проблеми організації, але й знає джерело цих проблем. Це необхідно для успішного здійснення стадії, на якій приймаються рішення. Одним з можливих заходів є перегляд цілей для того, щоб вони стали більш реальними і відповідали ситуації.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

реферат "Значення та зміст контролю в системі функцій менеджменту" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.11.2010 в 23:03. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 644 та скачано 38 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали