Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Міжнародна економіка

Міжнародні організаціїЗміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1.1. Історія та еволюція МО
1.2. Класифікації, види,шознаки, принципи МО
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 ООН
2.2 НАТО
2.3 ЄС
2.4 СОТ
РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА І МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Висновки
Список використаних джерел
ДОДАТОК А

Висновки

МО – це стабільненоб’єднання не менше трьох держав, які мають цілі, компетенцію, постійні органи управління, а також політикоорганізаційні норми (установлення,нсеред яких статут, процедура, членство, порядок прийняття рішень тощо). Цілі та діяльність МО повинні відповідати загальновизнаним принципам міжнародного права й принципам, закріпленим у статуті ООН. МО діляться на дві основні категорії – міжурядові (міждержавні) та неурядові
Міжнародні економічнінорганізації регулюють міжнародні економічні відносини на над національному рівні у різних сферах співробітництва.
Особлива роль у регулюванні МЕВ належить економічним організаціям системи ООН, які діють на загально та регіональному рівнях, а також через системи спеціальних програм і спеціалізованих установ.
Координування діяльності у різних сферах виробництва здійснюють міжгалузеві організації підприємців.
Україна за роки незалежностінстала членом багатьох міжнародних економічних організацій, перш за все системи ООН та організацій інших пріорітетів сфер міжнародного співробітництва.
Діяльність в ООН забезпечує Україні інформаційну відкритість щодо екологічних проблем, політичних і економічних подій у нашій державі.
Постійно розширюються торговельноекономічні зв’язки України з ЄЕС.
Україна є активним учасником проведення миротворчих дій ОБСЄ.

Список використаних джерел

1. Устав ООН
2. Авдокушин Е.Ф. «Международные экономические отношения»: Учебник, изд. «Юрист» 2001 г. Москва.
3. ВасильєваЧекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996 рр.): Навч. Посібн. – К.: Освіта, 2008. – 176 с.
4. Гуменюк Б. Міжнародні організації // Періодичне видання Політика і час. – 2008. №3.
5. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. – М., 2007. 458 с.
6. Международные экономические отношения: Учебник. Гл. 10./ Под ред. Е.Ф.Жукова. – М., 2006. – 259 с.
6. Титаренко А..А. Международные организации системы ООН: Справочник. – М., 2005. – 152с
7. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник / А.С.Філіпенко та ін. – К., 2005. – 389 с.
8. Шреплер Х.А.. Международные Економические организации. – М., 1999.
9.http://zakon.rada.gov.ua/
10.http://www.un.org/
11.http://svit.ukrinform.ua
12.http://www.mfa.gov.ua
13.http://www.lib.zt.ua
14.http://www.grinchuk.lviv.ua
15.http://www.unic.ru/
16.http://www.readbookz.com
Повна інформація про роботу

реферат "Міжнародні організації" з предмету "Міжнародна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.06.2011 в 00:43. Автором даного матеріалу є Vfhbz (hlamidamonada@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1451 та скачано 84 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Vfhbz...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали