Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Аграрний ринок ІрландіїЗміст

ВСТУП
Розділ 1. Загальна характеристика народного господарства країни
Розділ 2. Сучасний стан розвитку агропродовольчого ринку Ірландії
Розділ 3. Оцінка рівня державної підтримки аграрного ринку Ірландії
Розділ 4. Перспективи торговельних відносин між Ірландією та Україною
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Аграрний ринок — це сукупність правовідносин, пов'язаних з укладенням та виконанням цивільно-правових договорів щодо сільськогосподарської продукції. Аграрний ринок є особливим механізмом для забезпечення постійного прямого і зворотного зв’язку між виробниками та споживачами сільськогосподарської продукції.
Актуальність теми. Успішного функціонування сільського господарства, як показує світова практика, можна досягти, якщо галузь працює на ринкових засадах за державної підтримки. Як правило у розвинутих країнах механізм економічної підтримки включає різноманітні програми, спрямовані на врегулювання цін і доходів товаровиробника, захист від впливу зовнішніх, незалежних від сільськогосподарського підприємства чинників. Основна маса сільськогосподарських підприємств залишаються збитковими. Через велику заборгованість вони не можуть користуватися кредитними ресурсами, припинилося їх бюджетне фінансування, у них немає можливостей для оновлення виробничого потенціалу, вдосконалення технологій, підвищення доходності виробництва. Через такий фінансовий стан господарства не вирішують ні головного економічного завдання – забезпечити населення продуктами харчування, а промисловість сільськогосподарською сировиною, ні соціального – підвищити доходи і життєвий рівень населення. Саме цим обумовлена актуальність обраної теми.
Основна мета курсової роботи – виявити особливості функціонування та розвитку сільського господарства в Ірландії, його роль у соціально-економічному процесі, переваги та недоліки галузей тваринництва і рослинництва, зокрема, в порівнянні з Україною,а також показати вплив держави на аграрний ринок досліджуваної країни та можливість взаємної торгівлі з іншими країнами.
Завдання:
- розглянути загальні відомості про державу: географічне положення, економічний стан, демографічну ситуацію тощо;
- дослідити і провести короткий аналіз агропродовольчого ринку країни;
- проаналізувати стан кон’юнктури ринку, порівняти внутрішні та світові ціни на с.-г. продукцію, їх попит та пропозицію;
- вивчити внутрішнє виробництво загалом та у розрізі традиційних видів агропродовольства, показники споживання, експорту та імпорту;
- порівняти отримані показники із показниками по Україні та світовими;
- показати перспективи торговельних відносин між Ірландією та Україною, виявити сегменти агропродовольчих ринків, по яких може у майбутньому відбуватись взаємовигідний обмін між двома державами.
Об’єктом дослідження є сучасний аграрний ринок Ірландії.
Предметом дослідження є тенденції, закономірності та фактори, що формують кон’юнктуру аграрного ринку в Ірландії.
Методи дослідження. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: монографічний – при вивченні й аналізі спеціальної наукової літератури; індуктивний – при зборі, систематизації та обробці інформації, дедуктивний - при теоретичному осмисленні проблеми та уточненні окремих понять; аналізу та синтезу – при поєднанні складових економічних явищ в єдиному процесі; економічного аналізу – при дослідженні рівня й динаміки державної фінансової підтримки аграрного сектору; співставлення – з метою порівняння рівнів державної підтримки сільського господарства України та Ірландії;
Методика. Під час роботи над проектом використовувалась методика Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що включає наступний перелік показників:
- Оцінка сукупної підтримки галузі (TSE – Total Support Estimate);
- Оцінка підтримки виробника (PSE – Producer Support Estimate);
- Оцінка підтримки споживача (CSE – Consumer Support Estimate);
- Оцінка підтримки загальних послуг (GSSE – General Services Support Estimate).

ВИСНОВКИ

Ірландія є острівною державою в північно-західній частині європейського континенту. Ірландія займає більшу частину однойменного острова Ірландія і знаходиться поблизу західного узбережжя Великобританії. Країна має єдиного сусіда на північному сході – це Північна Ірландія (360 км), яка належить до Великобританії. Східне та південно-східне узбережжя країни омиває Ірландське море, а на півночі та заході знаходиться Атлантичний океан. Середньо-ірландська низовина, яка знаходиться в центральній частині острова, займає майже половину країни.
Завдяки реконструкції національних економік західноєвропейські країни, до складу яких входить і Ірландія, на сьогодні досягли високих показників свого економічного розвитку. У галузевій структурі сільського господарства тваринництво переважає над рослинництвом. В країні воно має м'ясо-молочну спеціалізацію. Розводять велику рогату худобу, овець, свиней. За кількістю худоби на душу населення країна посідає перше місце в Європі. Традиційними видами агропродовольчих товарів є ячмінь, пшениця, цукрові буряки, овес, картопля. Урожайність деяких культур найвища серед європейських країн. Країна являється провідним експортером багатьох видів сільськогосподарської продукції.
Ірландія – країна, що входить до Євросоюзу. Основні переваги подібного об’єднання — загальний ринок, членство в зоні вільної торгівлі, вільне пересування товарів, праці та капіталів, усунення митних перешкод, взаємний захист інвестицій, режим найбільшого сприяння в торгівлі, безвізовий проїзд по території країн в межах ЄС, вільне працевлаштування, гарантії на адекватну оплату праці і т.п. З негативних чинників наголошується наростання цінового тиску і невеликий приріст цін. Уряд дотримується політики економії.
Взаємовигідна торгівля між Ірландією та Україною може здійснюватись деяким асортиментом агропродукції. Перш за все, Україна має негативне сальдо взаємної торгівлі з європейськими країнами. Це не тільки підтверджує низьку конкурентоспроможність українського експорту на ринках ЄС, але також і те, що європейські країни розглядають Україну переважно як ринок збуту для власних товарів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. ] / В.В. Безуглий. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 704 с.
2. Березовенко С.М. Кон’юнктура світових товарних ринків: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.М. Березовенко. - К.: ВПЦ «Київський ун-т», 2008.-271 с.
3. Могильний О.М. Державне регулювання економіки: [навч. посіб.] / О.М. Могильний. – К.: ІПК ДСЗУ, 2006. – 490 с.
4. Мочерний С.В. Світове господарство в умовах глобалізації / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, С.В. Фомішин. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 200 с.
5. Основи аграрної економіки: [підруч.] / [Галушко В.П., Гвідо Ван Хулєнбрук, Ковтун О.А. та ін.]. – К.:Вища освіта, 2003. – 399 с.
6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
7. Офіційний сайт Країн світу [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://svit.ukrinform.ua
8. Офіційний сайт Державної підтримки українського експорту [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua
9. Пазуха М.Д. Кон’юнктура світових товарних ринків: . [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.Д. Пазуха. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.
10. http://myukraine.info/uk/
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аграрний ринок Ірландії" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.06.2011 в 22:42. Автором даного матеріалу є Valentyna Kabanetc (valuxa_@ukr.net). З моменту опублікування роботи її переглянуто 806 та скачано 46 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Valentyna Kabanetc...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали