Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Фінансовий аналіз ВАТ «Львівська пивоварня» (курсовий проект)Зміст

Вступ
РОЗДІЛ 1. Загальний фінансовий аналіз ВАТ «Львівська пивоварня»
1.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
1.2. Аналіз фінансової стійкості
1.3. Аналіз ліквідності
1.4. Аналіз руху грошових коштів
1.5. Аналіз прибутковості
1.6. Аналіз ділової активності
РОЗДІЛ 2. Дослідження та проведення аналізу фінансового ризику
2.1. Огляд теоретичної бази аналізу фінансового ризику
2.2. Пропозиції (удосконалення) здійснення аналізу фінансового ризику
РОЗДІЛ 3. Методика здійснення фінансового аналізу для керівника підприємства та його заступників
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

ВСТУП

Процес управління господарською діяльністю підприємства базується на фінансовому аналізі, зокрема на аналізі фінансової діяльності підприємства та ефективності використання фінансових ресурсів.
Метою написання студентами даної курсової роботи є закріплення знань з курсу “Фінансовий аналіз ” , а саме: розуміння сутності економічних явищ і процесів, їх взаємозв’язок і взаємозалежність, систематизувати і моделювати їх, аналізувати, визначати вплив факторів, оцінювати отримані результати, шукати і підраховувати резерви поліпшення діяльності, вказувати і розробляти шляхи мобілізації резервів для підвищення ефективності господарювання в умовах дії ринку та панування конкуренції.
ВАТ «Львівська пивоварня» — підприємство харчової промисловості України, зайняте у сфері виробництва та збуту продукції броварства. Розташоване у місті Львові. Входить до складу Славутич, Carlsberg Group, одного з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв в Україні. Найстаріше в Україні промислове підприємство з виробництва пива. Продукція реалізується по всій території України, а також експортується, зокрема до Канади, Молдови, Білорусі, Польщі, Італії, Іспанії, США, Ізраїлю.
В 2004 році Львівська пивоварня отримала сертифікати на відповідність інтегрованої системи менеджменту та охорони довкілля міжнародним стандартам ISO 90012000 та ISO 1996.
З нагоди 290-річчя від дня заснування Львівської броварні у 2005 році у Львові відкрито перший в Україні музей пивоваріння.
28 квітня 2008 року компанія Carlsberg Breweries оголосила про вступ в силу схеми щодо придбання бізнесу компанії Scottish&Newcastle. Carlsberg став єдиним власником BBH та оголосив про припинення існування холдингу. Компанії, що входили до нього, включаючи Львівську пивоварню, перейшли до складу Carlsberg Group.

ВИСНОВКИ

Аналізуючи дані аналітичного балансу за 2006 рік, спостерігається зменшення валюти балансу на 27296,3 тис.грн (10,32%). Розглядаючи актив балансу, такі зміни зумовлені зменшенням оборотніх активів на 36536,2 тис.грн. або на 36,85%. Щодо пасиву, то такі зміни зумовлені зменшенням значним зменшенням поточних зобов’язань на 43,05% за рахунок погашення короткострокових кредитів банку на 65,16% (59505,9 тис.грн).
Стосовно балансу за 2007 рік, спостерігається ситуація протилежна до попередньої, а саме – валюта балансу за даний період збільшилась на 20635,6 тис.грн (8,7%). Враховуючи дані по активу балансу, то такі зміни зумовлені збільшенням оборотніх активів на 22469,4 тис.грн (35,88%). Аналізуючи пасив, зміни зумовлені збільшенням власного капіталу на 7,92%, довгострокових зобов’язань на 5,47%, а також поточних зобов’язань на 11,08%.
За 2008 рік валюта балансу продовжувала зростати і збільшилась на 8076 тис.грн. Зміни пов’язані зі збільшенням необоротніх активів на 25,59% на фоні дещо повільнішого зменшення необоротніх активів на 43065% на основі даних по активу. У пасиві спостерігається зменшення власного капіталу та довгострокових зобов’язань на 0,94% і 4,76% відповідно. Поточні зобов’язання зросли на 9955тис.грн, або на 11,67%.
Згідно наведених розрахунків показників фінансової стійкості за 2006 рік спостерігається низькі рівні коефіцієнтів забезпечення матеріальних запасів, маневреності власного капіталу та стабільності структури оборотніх коштів на початок та на кінець періоду . Значення коефіцієнту накопичення амортизації вказує на те, що устаткування, будівлі, споруди компанії сильно зношені і потребують оновлення. Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів перевищує нормативне значення 0,6, що є негативною тенденцією.
За період 2007 року негативна тенденція перших трьох показників продовжується, проте помітні збільшення даних показників, що може призвести до позитивних тенденцій у майбутньому. Як і в попередньому періоді устаткування, будівлі, споруди компанії сильно зношені і потребують оновлення. Про що свідчить значення коефіцієнту накопичення амортизації – 33%. Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів становить 0,72, що перевищує 0,6 – нормативне значення.
У 2008 році показники фінансової стійкості притримувались тієї ж тенденції, що і в попередніх періодах і надалі спостерігається їх поступове зниження, що є негативною тенденцією. Продовжується негативна тенденція значень коефіцієнту накопичення амортизації 37% та коефіцієнту реальної вартості основних виробничих засобів 0,78(>0,6).
Оскільки, по всіх групах активів і пасивів протягом всіх періодів, що аналізуються не виконуються нерівності: А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4 Розрахунок показників ліквідності підприємства вказують про його нездатність розрахуватися за зобов’язаннями вчасно без зайвих проблем. Усі показники не досягають рекомендованих меж протягом всіх періодів. У 2007 році ситуація набувала тієї ж тенденції, проте дещо покращились значення коефіцієнтів швидкої ліквідності та покриття до рівня 0,613 та 0,998 відповідно, проте це не задовольняє встановлених норм. Коефіцієнт абсолютної ліквідності впав до рівня 0,0004. У період 2008 року спостерігається загальна тенденція до спаду всіх коефіцієнтів.
У 2006 році підприємство отримало надходження від операційної діяльності у розмірі 85565,2 тис.грн.. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної та фінансової діяльності супроводжувався видатками у розмірі 25902,3 тис.грн і 59505,8 тис.грн. відповідно. Чистий рух коштів за звітний період принесла надходження коштів і залишок грошових коштів становив 220,5 тис.грн, .
У 2007 році надходження коштів спостерігалось від операційної діяльності. Інвестиційна діяльність супроводжувалась видатками у розмірі 27500,2 тис.грн. Залишок коштів на кінець року становив 37,4 тис.грн..
У 2008 році ситуація не змінилась і надходження приносила операційна діяльність, а видатки йшли на інвестиційну та фінансову діяльності. Залишок коштів на кінець року становив 26 тис.грн..
Аналізуючи дані прибутковості капіталу за 2006 рік спостерігається збільшення чистого прибутку підприємства на 12613,2 тис.грн. Таке збільшення на фоні повільнішого зменшення середньої суми загального капіталу , оборотного капіталу і суми власного капіталу призвело до збільшення прибутковості відповідних показників, що є позитивною тенденцією.
Зменшення чистого прибутку за 2007 рік і одночасне збільшення середньої суми загального капіталу , оборотного капіталу, суми власного капіталу і виручки від реалізації призвело до зменшення відповідних показників прибутковості.
Наявність збитку за звітний період 2008 року призвело до зменшення всіх показників прибутковості і встановлення їх на від’ємному рівні, що є негативним для підприємства.
Оскільки, майже по всім показникам спостерігається позитивна тенденція зростання, то можна стверджувати, що ділова активність підприємства знаходиться на високому рівні, незважаючи на кризові явища на ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Методичні вказівки і завдання до виконання практичних занять і самостійних робіт з курсу “Фінансовий аналіз діяльності підприємства” для студентів базового напрямку 6.0501 “Економіка і підприємництво” / Укл. Павлішевський І. В., Андрушко О. Б., Войтович А. В. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 8 ст.
2. Загородній А.Г. Економічний аналіз: Львів «Магнолія плюс» 2006 р. 315-322 с.
3. Г.О.Партин, А.Г.Загородній «Фінанси підприємств» - Київ, «Знання»/2006р. – 380с.
4. Кіндратська Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г., Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. А.Г. Загороднього. Серія “Дистанційне навчання”. – № 31. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – 428 с.
5. Фінансовий аналіз О. П. Крайник Є. С. Барвінська. Навчальний посібник/ За редакцією О.П. Крайник. — 2-ге вид. оновлене і доповнене — Львів: „Інтелект-Захід“, 2005. – 296 с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Фінансовий аналіз ВАТ «Львівська пивоварня» (курсовий проект)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.05.2011 в 10:53. Автором даного матеріалу є tozrent. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1034 та скачано 76 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

tozrent...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали