Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Політологія

Етномовний чинник політичної ідентичності в ДонбасіСписок використаної літератури

1. Палій Г. Формування української політичної нації // Політичний менеджмент. – 2003. - №1 – С. 93 – 100.
2. Сушко О. Електоральний розкол України: білорусизація починається з регіонів? // Політична думка. – 2002. - №1 – С. 24 – 25.
3. Кривицька О. Толерантність чи конфронтація: вектори етноконфліктного потенціалу України // Людина і політика. – 2001. - №6 (18). – С. 14 – 16.
4. Татаренко Т. Специфіка регіональної ідентичності // Нова політика. – 2001. - №6 (38) – С. 84.
5. Белецкий М. И., Толпиго А. К. Национально-культурные и идеологические ориентации населения Украины // Полис. – 1998. - №4. – С. 84.
6. Татаренко Т. Національна політична ідентичність в Європі та Україні // Нова політика. – 2001. - №4. – С. 59.
7. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Харків: Дельта, 1993. – С. 63.
8. Центральный государственный исторический архив Российской Федерации, ф. 571. – Оп. 6. – Д. 1080. – Л. 9 – 12.
9. Материалы высочайше учрежденной 16 ноября 1901 г. комиссии по исследованию вопроса о движении с 1861 по 1900 гг. благосостояния сельского населения... Ч. 1. – СПБ., 1903. – С. 222 – 226.
10. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи: 1897 г. Екатеринославская губ. Т. ХІІІ. – СПб., 1904. – С. 38 – 39. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи: 1897 г. Харьковская губ. Т. ХVІІ. – СПб., 1904. – С. 50 – 51.
11. Там само. Т. Х111. – С. – 74 – 75. Т. ХУП. – С. 102 – 105.
12. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Очерки по этнографии края / Под редакцией В. В. Иванова. – Харьков, 1898. – С. 63, 64, 367.
13. Государственный архив Луганской области, Ф. Р. – 243. – Оп. 1 – Д. 991. – Л. 136 – 136 об.
14. Чижикова Л. Н. Русско-украинские этнокультурные связи в южных районах Украины // Культурно-бытовые процессы на юге Украины. – М., 1979. - С. 15.
15. Список населенных пунктов Луганского округа. – Луганск, 1927. – С. 14 – 16.
16. Население Луганской области (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года). – Луганск, 1991. – С. 140 – 141.
17. Заставний Ф. Д. Населення України. – Львів: Просвіта і Край, 1993. – С. 110, 114 – 115.
18. Лаврів П. Цей „руський” Донбас, або Спроба неупередженого погляду на історію корінного населення донецьких степів // Дніпро. - 1992 - №1. – С. 90.
19. Заставний Ф. Д. Населення України. - С. 119.
20. Кисельов С., Сальникова А. Національна ідентичність українців. Дилема культурного і соціально-політичного // Політичний менеджмент. – 2003. - № 2. – С. 31 – 41.
21. Кононов И. Ф. Гуманистическое значение украинско-русского культурного синтеза в Донбассе // Человек. Время. Гуманизм. – Луганськ.: „Світлиця”, 1998.
22. Ужченко В. Матеріали до фразеологічного словника східнослобожанських і степових говірок Донбасу. – Луганськ, 1993. – С. 4.
23. Фесенко Ю. П. О бытовании и собирании фольклора на Луганщине. – Луганск, 1993. – С. 22.
24. Там само. – С.17.
25. Кононов И. Ф. Там само. – С. 30 – 31.
26. Майборода О. Етнополітична сфера в Україні // Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – М.: „Три квадрата”, 2003. – С. 314.
27. www.politik.org.ua

Повна інформація про роботу

реферат "Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі" з предмету "Політологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.08.2010 в 09:00. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 271 та скачано 26 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...