Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Інвестування

Управління інвестуваннямСписок використаної літератури
1. Закон України "Про інвестиційну діяльність". ВВР України. — 1991. —№47.
2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". ВВР України. — 1991. — № 38.
3. БланкИ. А. Инвестиционный менеджмент. — К.; 1995.
4. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
5. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.
6. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: курс лекций. — К.: МАУП, 1999.
7. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. —К.: МАУП, 1999.
8. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. — СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.
9. Омельченко А. В. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К.: Аті-ка, 1999.
10. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.
11. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсо-лют-В, Эльга, 1999.
12. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство. — К.: МАУП, 2000.
13. Шарп У., Александер Г., БейлиД. Инвестиции / Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997.
14. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність. — К.: МАУП, 1998.
15. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. — К.: МАУП, 2002.
Повна інформація про роботу

реферат "Управління інвестуванням" з предмету "Інвестування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.07.2010 в 10:18. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 447 та скачано 40 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали