Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Особливості прогнозування місцевих податків і зборівСписок використаної літератури

1. Декрет КМУ”Про місцеві податки і збори” від 20.05.1993 р. №56-93.
2. Закон України "Про систему оподаткування" в редакцiї Закону № 77/97-ВР Biд 18.02.97// ВВР України - 1997. -№ 16.
3. Законодавство України про податки i збори з громадян: Зб. нормат. aктів. - К: Юрiнком, 2000.
4. Васuлик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2001. – 416с.
5. Д'яконова І. І. Податки та податкова полiтика України. - К: Наук. думка, 1997.
6. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2003,-224 с.
7. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2000.-352с.
8. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод.посібник для самост.вивч. дисц.-К.:КНЕУ.2001.-150с.
9. Фiнансове право: Пiдруч. / За ред. Л. К Воронової. - Xapкiв: Консум, 1998.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

реферат "Особливості прогнозування місцевих податків і зборів" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.08.2010 в 23:14. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 329 та скачано 26 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали