Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Економіка підриємства

Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податківЗміст

Вступ 3
Розділ 1. Підприємництво як об'єкт державного регулювання 5
1.1. Сутність підприємництва в ринковій економіці 5
1.2. Роль підприємництва в економіці 7
1.2.1. Функції підприємництва 7
1.2.2. Економічна основа підприємництва 9
1.3. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні 11
Розділ 2. Механізм державного регулювання підприємництва 15
2.1. Нормативно-правове (адміністративне) забезпечення розвитку підприємництва 16
2.2. Державна реєстрація підприємства та ліцензування підприємницької діяльності 18
2.3. Сертифікація та стандартизація 19
2.4. Дерегулювання підприємництва. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва 22
2.5. Інформаційне, кадрове, науково-методичне забезпечення підприємництва 25
Розділ 3. Фінансові важелі державної підприємницької політики. Економічні функції податків 30
3.1. Податкове регулювання та сприяння розвитку бізнесу 30
3.2. Фінансово-інвестиційні важелі державного впливу на розвиток підприємництва 39
Висновки 42
Список літератури 43

Вступ

Народне господарство будь-якої країни – це складна економічна система, в якій виділяють різні сфери (наприклад, матеріального та нематеріального виробництва), галузі, підприємства та їх філіали, де працюють мільйони робітників десятків тисяч професій. Первинною ланкою цього складного організму є підприємства, на яких зайнято від 1-2 чоловік до декількох сот тисяч працівників. Підприємства тісно пов'язані між собою різними видами економічних зв'язків: технологічних, техніко-економічних, фінансових, управлінських, власницьких та ін. З погляду власності найдосконалішою для їх взаємодії є акціонерна форма.
Серед багатьох чинників соціально-економічного прогресу у більшості країн світу, в тому числі в Україні, важливу роль у сучасних умовах відіграють підприємництво та суб'єкти, що його здійснюють, – підприємці. З'ясуванню сутності підприємництва, основних рис підприємця світова економічна наука приділяє увагу протягом майже трьох століть. Проте поняття "підприємництво" (як і всі інші економічні категорії) постійно поповнюється елементами нового змісту, що зумовлює необхідність його системного вивчення.
В Україні роль підприємництва є винятково актуальною. Розвиток мережі підприємницьких структур і передусім малих і середніх підприємств сприяє вирішенню гострих для економіки України проблем переходу до ринку. Однак становлення підприємницького сектору натрапляє на серйозні труднощі, пов'язані з формуванням сприятливого макроекономічного середовища.
Важливо усвідомлювати, що для нормального функціонування підприємницького середовища мають бути забезпечені такі обов'язкові умови:
– стабільна національна кредитно-грошова система;
– пільгова система оподаткування, що сприяла б швидкому припливу фінансових коштів у сферу бізнесу;
– активно діюча система інфраструктурної підтримки підприємницької діяльності (комерційні банки, товарно-сировинні біржі, страхові компанії, науково-консультативні та навчальні центри загального розвитку підприємництва, менеджменту, маркетингу тощо);
– державна підтримка підприємництва в галузі фінансів і матеріально-технічного забезпечення (особливо під час започаткування та становлення);
– ефективний захист промислової та інтелектуальної власності;
– спрощена процедура регулювання підприємницької діяльності державними органами управління національним господарством;
– правова захищеність підприємництва;
– формування в суспільстві привабливого іміджу підприємництва, толерантного ставлення до його тимчасових невдач.
В цьому і полягає актуальність дослідження даної курсової роботи.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є проблема державного регулювання економічних процесів в Україні.
Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є державне регулювання підприємницької діяльності та економічні функції податків.
Мета дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі державного регулювання підприємницької діяльності та економічних функцій податків, а також узагальнення результатів дослідження.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
1. Розглянути підприємництво як об'єкт державного регулювання.
2. Дослідити механізм державного регулювання підприємництва.
3. Дослідити фінансові важелі державної підприємницької політики та економічні функції податків.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Державне регулювання підприємницької діяльності, економічні функції податків" з предмету "Економіка підриємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.08.2010 в 18:56. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 917 та скачано 82 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали