Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Контрольна робота з бухгалтерського облікуЗміст

Теоретична частина:

1. Облік руху готової продукції. Документальне оформлення.
2. Облік фінансових результатів та використання прибутку

Практична частина
1. Скласти баланс підприємства на початок періоду за вхідними даними.
2. Скласти журнал господарських операцій, використовуючи вхідні дані.
3. Скласти розрахунково-платіжну відомість.
4. Заповнити форми первинних документів: 1) прибутковий та видатковий касовий ордери; 2) авансовий звіт; 3) інвентарну картку основних засобів та акт введення в експлуатацію основних засобів; 4) прибутковий ордер на отримане паливо; 5) товарно-транспортну накладну на реалізовану продукцію; 6) картку складського обліку на канцтовари.
5. Відкрити схеми рахунків, рознести залишки на початок періоду, порахувати обороти за звітний період, визначити сальдо на кінець періоду.
6. Скласти оборотно-сальдовий баланс.
7. Скласти баланс підприємства.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.93 №179 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій і джерелах їхнього покриття"
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів Україна від 30.11.1999р. №291
4. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, М.М. Матюха, В.М. Базась; За ред. В.Б. Захожая, М.Ф. Базася. - К.: МАУП, 2005.
5. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К.: Либідь, 1998.
6. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: навчальний посібник – Житомир: ЖІТІ, 2004.
7. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : Навч. посіб./ Ф. Ф. Бутинець, Н.М.Малюга. -3-є вид., перероб. і доп.. -Житомир: Рута, 2001.
8. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. Нормативно-практичні матеріали / за ред. Р. Хом'як . - Л.: Інтелект-Захід, 2001.
9. Бухгалтерський облік на підприємствах АПК : Посіб. по застосуванню нормат. док./ Ред. П.Т.Саблук. - К.: ІАЕ, 2001.
10. Грабова Н.Н., Добровольский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: учебное пособие – К.: А.С.К. 2002.
11. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посібник – К.: Знання, 2004.
12. Пушкар М.С. Фінансовий облік: підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004.
13. Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. з викон. практ. Задач / І.І. Сахарцева, Г.А. Семенов, Г.М. Бескоста. - К.: Кондор, 2005.

  

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з бухгалтерського обліку" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.03.2011 в 21:10. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3548 та скачано 260 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...