Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Строки та судові витратиЗміст

1. Поняття процесуальних строків та їх види.
2. Обрахування, продовження та поновлення процесуальних строків.
3. Поняття і види судових витрат.
4. Верховний Суд України про строки розгляду цивільних справ та судові витрати.
Нормативні акти і література.

Нормативні акти і література

1. Конституція України.
2. Цивільний процесуальний кодекс України, ВВР, 1963, № 30, ст.. 464.
3. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Київ.1990р.
4. Постанова Кабінету міністрів України від 1 липня 1996 року № 710 „Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів”.
5. Постанова пленуму Верховного Суду України від 01.04.94 року №3 „Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ”.
6. Постанова пленуму Верховного Суду України від 21.12.90 року за № 9 „Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції”.
7. Тертышников В.И. Гражданский процесс. Курс лекций., 2-е изд., дополн. – ООО «РИРЕГ», 1995. – 158 с.
8. Аносова С.Д. “Замена ненадлежащей стороны в советском гражданском процесе” Москва 1960г.
9. Штефан М.Й. Цивільний процес, підручник. Київ. 1997 р
10. Викут М.А. “Стороны- основные лица искового производства” Саратов 1968г.
11. Гурвич М.А. “Лекции по гражданскому процесу” Москва 1950г
12. Гражданский процес. Учебник для вузов под ред. Комиссарова і проф. Ю.К.Осипова. Москва 1996р
13. Елисейкин П.Ф. “Предмет судебной деятельности в советском гражданском процесе (его понятие, место, значение).” Автореферат.
14. Кожухарь А.Н. “Право на судебную защиту в исковом производстве”. Кишинев 1989г.
15. Советское гражданское процесуальное право . под ред. проф. Гурвича М.А. Москва . 1964г
16. Мицкевич А.В. “Субъекты советского права” Москва 1962г
17. Пащук А.Й. “Позов в радянському процесуальному праві” Львів.1997р.
18. Пушкар Е.Г. “Конституционное право на судебную защиту” Львов 1982г
19. Шакарян М.С. “Субъекты советского гражданского процесуального права ” Москва 1970г
20. Штефан М.Й. “Гражданская процесуальная ответственность повышение роли гражданской правовой ответсвенности в охране прав и интересов граждан и организаций” Киев 1988г.
21. Штефан М.Й. “Теория и практика на судебную защиту и ее реализации в гражданском процесе” Сар.’91г
22. Чечина Н.А.“Предмет гражданского судопроизводства” Ярославль 1985г.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

контрольна робота "Строки та судові витрати" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.10.2010 в 13:38. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 241 та скачано 18 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...