Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Мікроекономіка

Тестові завдання з мікроекономіки (Л. Батенко)Загальна кількість тестів: 110

Уривки

1. Закон попиту припускає, що:
а) Перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни.
б) Якщо прибутки в споживачів зростають, вони звичайно купують більше товарів.
в) Крива попиту звичайно має позитивний нахил.
г) Коли ціна товару падає, об'єм планованих покупок зростає.

2. Чим можна пояснити зрушення кривої попиту на товар X?
а) Пропозиція товару Х по деякій причині зменшилося.
б) Ціна товару Х виросла, і, як наслідок цього, споживачі вирішили менше купувати цього товару.
в) Смаки споживачів викликали інтерес до товару X, і тому вони хочуть купувати його при будь-який даній ціні більше, ніж раніше;
г) Ціна товару Х впала, тому споживачі вирішили купувати його більше, ніж раніше.

3. Зростання цін на матеріали, необхідні для виробництва товару X, викликає:
а) Зрушення кривої попиту вгору (або праворуч).
б) Зрушення кривої пропозиції вгору (або ліворуч).
в) Зрушення кривої попиту і кривої пропозиції вгору.
г) Зрушення кривої пропозиції вниз (або вправо).

4. Який термін відображає спроможність і бажання людей платити за будь-що?
а) Потреба.
б) Попит.
в) Необхідність.
г) Бажання.

5. Ринковий попит не відчуває впливу:
а) Прибутків споживачів.
б) Цін на взаємозалежні товари.
в) Цін на ресурси.
г) Чисельності покупців.

...

100. У 1992 р. галузь А функціонувала в умовах досконалої конкуренції і знаходилася в довгостроковій рівновазі. У 1993 р. фірми, що оперують у галузі, утворили картель. В результаті всі учасники галузевого картелю одержали в 1993 р. економічний прибуток на $ 10 млн більше, ніж у 1992 р. Економічний прибуток картелю в 1993 р. складав:
а) 0.
б) Менше $ 10 млн.
в) 10 млн.
г) Більше $ 10 млн.
д) Для відповіді недостатньо інформації.

101. Ринки зробленої і монополістичної конкуренції мають загальну рису:
а) Випускаються диференційовані товари.
б) На ринку оперує множина покупців і продавців.
в) Кожна фірма зштовхується з горизонтальної кривої попиту на свій продукт.
г) Випускаються однорідні товари.
д) Ринкове поводження кожної фірми залежить від реакції її конкурентів.

102. На довгостроковому часовому інтервалі:
а) Фірми, що оперують в умовах досконалої конкуренції, одержують нульовий економічний прибуток.
б) Фірми, що оперують в умовах монополістичної конкуренції, одержують нульовий економічний прибуток.
в) Високі вхідні бар'єри до вступу на ринок уможливлюють одержання функціонуючими фірмами позитивного економічного прибутку.
г) Олігополісти і монополісти, що оперують на неконкурентних ринках, можуть одержувати економічний прибуток.
д) Всі попередні твердження вірні.

103. Граничний прибуток не нижче ринкової ціни в:
а) Монополістичних конкурентів.
б) Монополістів.
в) Учасників картелю.
г) Олігополістів, що не беруть участь у картелі.
д) Досконалих конкурентів.

104. Ви виходите з припущення, що якщо вашій фірмі знизити свою ціну, конкуренти відповідно знизять свої ціни, але якщо ви підвищите її, жодна фірма не наслідує ваш приклад. Це означає, що ваша фірма:
а) Зтикається з конкуренцією «не на життя, а на смерть».
б) Має «ломану» криву попиту.
в) Є ціновим лідером на олігополістичному ринку.
г) Найбільше ефективна в галузі.
д) Одна з конкурентних фірм у галузі.

105. Першим економістом, хто спробував створити теорію олігополії, був:
а) Эдвард Чемберлін.
б) Огюстен Курно.
в) Джоан Робінсон.
г) Джон Гелбрейт.
д) Карл Маркс.
Повна інформація про роботу

тести "Тестові завдання з мікроекономіки (Л. Батенко)" з предмету "Мікроекономіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.07.2011 в 16:21. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1285 та скачано 132 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...