Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Історія створення положення про головних бухгалтерів та їх контрольні функціїВступ

Перші елементи регламентації обов'язків та прав головних (старших) бухгалтерів містяться в Декреті про трести від 10 квітня 1923 р. У 1923 р, ВРНГ було видано Інструкцію для головних бухгалтерів трестів, синдикатів та автономних промислових підприємств, в якій були визначені деякі важливі права та обов'язки головних бухгалтерів. Це був перший в СРСР подібний нормативний акт. Його особливе значення полягало в тому, що головним бухгалтерам було надано право контролювати документи фінансового та облікового характеру.

Висновок

29 вересня 1932 р. Раднарком СРСР прийняв постанову "О правах и обязанностях главных и старших бухгалтеров в хозорганизациях общественного сектора", яка покладала на бухгалтерів великі контрольні функції.
Повна відповідальність за ці операції вимагала від головного бухгалтера постійного контролю за ними.
Бухгалтерський контроль формувався шляхом закріплення за бухгалтерами, як за працівниками апарату, необлікових і не обумовлених елементами методу бухгалтерського обліку функцій.
Постанова покладала на бухгалтерів контрольні функції двох типів: контролю за організацією та станом бухгалтерського обліку, і контролю за цілим рядом найважливіших господарських процесів.
Разом з правами головний бухгалтер отримав необхідну незалежність у справі постановки та організації роботи своїх підлеглих.
За новим Положенням головному бухгалтеру в обов'язковому порядку доручався контроль за роботою бухгалтерії нижчої ланки. На нього покладалися обов'язки аналізувати баланс та звітність. Положення вимагало від головних бухгалтерів дотримання платіжної, розрахункової та кредитної дисципліни.

Список використаної літератури:

1. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч.І: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2001. -512 с.
2. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета: М.: Финансы и статистика, 1991. — 400 с.
3. Пушкар М.С., Гавришко Н.В., Романів Р.В. Історія обліку та контролю господарської діяль¬ності. Навч. посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 223 с.
4. Остап'юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 276 с. — (Вища освіта XXI століття).

Повна інформація про роботу

реферат "Історія створення положення про головних бухгалтерів та їх контрольні функції" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.11.2010 в 15:48. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 515 та скачано 32 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...