Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Особливості державного регулювання ринку молока в УкраїніЗміст

Вступ
Державне регулювання ринку молока в Україні
Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом
Мета Програми
Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Шляхи і способи розв’язання проблеми
Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності
Оцінка фінансових, матеріально-технічних та трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми
Аналіз регуляторного впливу
Список використаних джерел

Вступ

Інтеграція України у світову співдружність передбачає відкритість внутрішнього ринку для товарів іноземного виробництва й більш широкі можливості реалізації власної продукції за межами країни. Вітчизняна молочна галузь, незважаючи на необхідність переходу до інноваційного виробництва сировини й готової продукції, має можливість забезпечити зростаючий внутрішній попит і зайняти стабільні позиції на зовнішньому ринку. Тому кон'юнктура світового ринку молока й молочної продукції буде мати безпосередній вплив на державну політику розвитку галузі
Маючи вагомий промисловий, кадровий, технологічний потенціали, молокопродуктовий підкомплекс України нині розвивається екстенсивним шляхом, його розвиток ускладнюється дією багатьох обмежень і, насамперед, сировинних, фінансових та споживчого попиту.
Who said money doesn't buy happiness? Just visit Toronto escort. It will give you the most beautiful girls for a premium price. High class Russian and European escorts available every night.
Вивченню різних аспектів формування ринку молока присвячені праці економістів-аграрників В.Г. Андрійчука, В.І. Бойка, В.М. Бондаренка, М.Я. Дем'яненка, М.М. Ільчука, В.П. Ситника, О.М. Шпичака та інших вчених. Разом із тим потребують подальшого дослідження питання удосконалення міжгалузевих відносин у системі виробництва і переробки молока, економіко-правових принципів ціноутворення у даній сфері, організації маркетингової діяльності в системі ефективного функціонування ринку молока
Світовий ринок молока й молочної продукції не перше десятиліття характеризується стійкою тенденцією до росту обсягів виробництва.

  

Повна інформація про роботу

реферат "Особливості державного регулювання ринку молока в Україні" з предмету "Державне регулювання". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.01.2013 в 13:19. Автором даного матеріалу є Антон. З моменту опублікування роботи її переглянуто 690 та скачано 73 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон...

відмінний реферат на 19 сторінок


Подібні матеріали