Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Облік зобов'язаньЗміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ .. 5
1.1 Економічна сутність поняття «зобов’язання» .....
1.2 Класифікація поточних зобов’язань. 8
1.3 Місце та роль обліку зобов’язань в історії бухгалтерської думки.. 12
РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ...... 19
2.1 Первинний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками 19
2.2 Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками..... 24
2.4 Інвентаризація розрахунків з постачальниками і підрядниками ... 30
РОЗДІЛ 3 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА...... ...... 34
3.1 Умовний приклад ...
3.2 Удосконалення бухгалтерського обліку поточних зобов’язань в Україні на підставі міжнародного досвіду... 34
ВИСНОВКИ..... 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 45
ДОДАТКИ. 48

Вступ (уривки)

Окремі теоретико-методологічні аспекти обліку зобов’язань висвітлені у роботах таких вітчизняних вчені, як С.Ф. Голов, В.В. Сопко, Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха та ін. Серед зарубіжних вчених варто відзначити праці А.С. Бакаєва, М.Л. Пятова, Г.Деніела, Р. Ентоні та ін.
Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ та стану практики поточних зобов’язань, їх застосування на підприємствах України, а також складання тематичної задачі.
Для досягнення поставленої мети, визначимо наступні завдання:
­ дослідити сутність поняття «зобов’язання» та «поточні зобов’язання»;
­ висвітлити історію походження зобов’язань;
­ вивчити класифікацію зобов’язань;
­ проаналізувати особливості обліку поточні зобов’язань;
­ виявити основні вимоги щодо обліку поточні зобов’язань;
­ розробити тематичну задачу;
­ запрапонувати удосконалення бухгалтерського обліку поточних зобов’язань.
Об’єктом дослідження є поточні зобов’язання підприємства.
Під час написання курсової роботи використовувалися методи дослідження: аналіз і синтез, індукція й дедукція, математичні розрахунки.
Эпоха ноутбуков как основных переносных компьютеров уже заканчивается? Сегодня купить планшетный компьютер означает идти в ногу со временем. Хитовые планшетные компьютеры можно заказать на foxmart.ua. Подробные характеристики, описание, отзывы покупателей.

Уривки

Висновки і перспективи подальших досліджень. Декілька століть бухгалтери багатьох країн обліковували розрахунки з дебіторами, оскільки вважали за необхідне стягнути з них борги. Вони вважали, що кредитори повинні піклуватись самі про докази своїх боргів. Таким чином, облік розрахунків був “однобоким”, дебіторська заборгованість відображалась, а кредиторська – ні. Спочатку для обліку розрахунків (контокоренту) використовувався змішаний активно-пасивний рахунок. В 20-х рр. ХХ ст. бухгалтерська практика прийшла до поділу рахунку контокоренту на окремі активні (дебіторів) і пасивні ( кредиторів) рахунки, які згодом також розпались ще на ряд рахунків.
Протягом XV – XX ст. сформувались два окремі наукові напрями в бухгалтерському обліку: економічний та юридичний. Якщо юридичне трактування зобов’язань зародилось ще в XVIII столітті, то економічне їх розуміння відноситься до кінця ХІХ століття. Основні положення юридичного напряму були викладені у “Трактаті про рахунки і записи” Луки Пачолі. Представниками юридичного напряму також були Ніколо д’Анастасіо, Ф. Марчі, Джузеппе Червоні, Джузеппе Россі (Італія); Рене Саватьє (Франція). Вони вбачали зміст бухгалтерської науки в зміні прав та зобов’язань осіб, що беруть участь в господарському процесі. Представниками економічного напряму (Франческо Вілла, Шарль Пангло) вважали, що облік фіксує зміни в стані цінностей, рух речей, а динаміка зобов’язань – це лише незначний наслідок господарського процесу.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік зобов'язань" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.01.2013 в 13:22. Автором даного матеріалу є Олексій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 268 та скачано 4 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олексій...

відмінна курсова на 57 сторінок


Подібні матеріали