Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Маркетинг

Шпаргалки з маркетингуЗміст

1. Єдність та відмінність категорій "попит” і "потреба”
2. Сутність та визначення поняття "маркетинг".
3. Об”єкти та суб'єкти маркетингу.
4. Сутність та еволюція концепцій маркетингу.
5. Концепція маркетингу
6. Концепція вдосконалення виробництва.
7. Концепція вдосконалення товару.
8. Концепція збуту.
9. Концепція соціально-етичного маркетингу.
10. Особливості та цілі сучасного маркетингу.
11. Тенденції розвитку сучасного маркетингу.
12. Сутність та види попиту в маркетингу.
13. Сутність сучасного маркетингу.
14. Принципи маркетингу.
15. Цілі маркетингу.
16. Стратегічні задачі маркетингу.
17. Сутність та види основних функцій маркетингу.
18. Тактичні задачі маркетингу.
19. Основні напрямки класифікації маркетингу.
20. Ринкова частка фірми як основний показник ефективності її маркетингової діяльності.
21. Керовані і некеровані фактори маркетингу.
22. Зовнішні фактори маркетингу.
23. Керовані фактори системи маркетингу.
24. Концепція "4Рs”.
25. Види маркетингу в залежності від попиту.
26. Сутність та принципи соціально-етичного маркетингу
27. Комплекс маркетингу.
28. Система маркетинг-мікс.
29. Сутність та елементи навколишнього середовища маркетингу.
30. Сутність та види маркетингової інформації.
31. Методи збору маркетингової інформації.
32. Маркетингові дослідження ринку.
33. Маркетингові дослідження підприємства.
34. Чинники зовнішнього середовища маркетингу.
35. Сутність та основна задача маркетингової товарної політики.
36. Основні функції маркетингової товарної політики.
37. Рівні товару в маркетингу
38. Специфіка товару в маркетингу.
39. Індекси конкурентоспроможності товару: сутність та методика розрахунку.
55. Дайте визначення термінів "життєвий цикл товару”, "концепція життєвого циклу товару”, "етап життєвого циклу товару”.
56. Конкурентоспроможність продукції.
57. Взаємозв'язок між конкурентоспроможністю продукції, ціною реалізації та вартістю споживання.
58. Етапи оцінки конкурентоспроможності продукції.
59. Одиничний параметричний індекс та особливості його визначення.
61. Сутність та структура життєвого циклу товару.
62. Впровадження товару на ринок.
63. Сутність зростання в життєвому циклі товару.
64. Особливості стадії зрілості товару.
65. Стадія спаду та її особливості.
66. Сутність цінової політики в маркетингу
67. Ціна в системі маркетингового комплексу.
68. Взаємозв"язок попиту і ціни
70. Ціна в маркетингу.
71. Стратегія престижних цін: сутність та умови застосування.
72. Стратегія низьких цін: сутність та умови застосування.
73. Стратегія "зняття вершків”: сутність та умови застосування.
74. Стратегія прориву на ринок: сутність та умови застосування.
75. Ціноутворюючі фактори в маркетингу.
76. Споживачі як ціноутворюючий фактор маркетингу.
77. Конкуренти як ціноутворюючий фактор маркетингу.
78. Посередники як ціноутворюючий фактор маркетингу.
79. Законодавство як ціноутворюючий фактор маркетингу.
80. Маркетингові цінові стратегії на нові товари.
81. Маркетингова ціль , орієнтована на збільшення збуту та відповідні цінові стратегії.
82. Маркетингова ціль, орієнтована на питомий прибуток та відповідні цінові стратегії.
83. Маркетингові цілі і цілі ціноутворення.
84. І9. Внутрішні і зовнішні ціноутворюючі чинники маркетингу.
85. Класифікація цінових стратегій в маркетингу.
86. Сутність маркетингової політики комунікацій.
87. Структура та елементи комплексу маркетингових комунікацій.
88. Сутність та особливості прямого маркетингу.
89. Цільова аудиторії та її роль і місце в системі маркетинговій політики комунікацій.
90. Сутність і зміст маркетингової політики просування.
91. Структура маркетингової політики просування.
92. Маркетингова політика просування як складовий елемент маркетингової діяльності.
93. Персональний продаж товару: сутність та умови застосування.
94. Різновиди недозволеної реклами.
95. Планування рекламної діяльності.
96. Суб’єкти та об’єкти реклами
97. Мотиви реклами: сутність та різновиди.
98. Функції реклами в залежності від стадії життєвого циклу товару.
99. Сутність та мета реклами.
100. Види реклами в залежності від цілей.
101. Оцінка ефективності рекламної програми.
102. Сутність та задачі стимулювання збуту.
103. Засоби стимулювання збуту.
104. Сутність паблік рілейшнз
105. Основні засоби паблік рілейшнз.
106. Основні задачі паблік рілейшнз.
107. Сутність та роль каналів розподілу в системі маркетингу.
108. Функції учасників каналу розподілу.
109. Рівень каналу розподілу.
110. Роль прямого та посереднього маркетингу в маркетинговій політиці розподілу.
111. Горизонтальний та вертикальний конфлікти в системі маркетингової політики розподілу.
112. Конфліктність та її економічна природа і особливості в системі розподілу.
113. Вертикальна маркетингова система та її основні типи.
114. Горизонтальна маркетингова система.
115. Франчайзінг.
116. Сутність і зміст маркетингової політики товарного руху.
117. Методи збуту товарів.
118. Прямий збут: сутність та умови застосування.
119. Непрямий збут: сутність та умови застосування.
120. Канал збуту та його характеристики.
121. Різновиди збуту за рівнем інтенсивності.
122. Інтенсивний збут: сутність та умови застосування.
123. Селективний збут: сутність та умови застосування.
124. Ексклюзивний збут: сутність та умови застосування.
125. Різновиди каналів збуту в залежності від довжини.
126. Корпоративна маркетингова збутова система.
127. Керована маркетингова вертикальна збутова система.
128. Фактори, які впливають на вибір каналу розподілу.
129. Різновиди організаційних структур маркетингу.
130. Контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства.
131. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту на підприємствах України.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

шпоргалка "Шпаргалки з маркетингу" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 15:34. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2694 та скачано 138 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...