Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Якість функціонування організаціїБагатоаспектність підходів до розгляду категорії якості не виключає водночас домінування достатньо вузького фокусного предмету досліджень, а саме - ідентифікації якості передусім з позицій досягнення відповідного її рівня із суб’єктивних позицій, або ж вимог ринку, або ж відповідність призначенню. Всі інші варіації визначень зводяться до орієнтації до очікувань споживача, що є аналогічним підходом за сутністю. Такий підхід об’єктивно обмежує глибину філософського трактування категорії якості з огляду на відсутність врахування таких виключно важливих аспектів, як організаційні структурні компоненти підприємства, а також інституційний характер функціонування будь-якої економічної організації.
Якість продукції в загальній моделі її досягнення та підтримання не можуть розглядатися ізольовано від інших структурних елементів універсального підприємства як економічної організації. Якість продукції є лише однією з таких складових, і за логікою функціонування підприємства дана категорія є лише похідною від цілого комплексу якісних показників, які можуть мати або ж не мати кількісної інтерпретації. Так, останнє виглядає найрельєфніше при розгляді питань якості, наприклад, в розрізі проблематики досконалості філософії фірми, персоналу або управління як функціонального процесу менеджменту.
Визнання комплексності поняття якість з точки зору функціонування окремого підприємства як організації дає підстави виділити як окрему економічну категорію показник „якості функціонування організації”. Звідси управління якістю функціонування організації об’єктивно є безперервним процесом, що охоплює всі напрямки функціонування виробничо – економічної системи і вимагає створення системної інноваційної еволюції всіх інших організаційно-економічних факторів підприємства. Складові елементи якості функціонування організації представлені на рисунку 1. Слід підкреслити, що між поняттями ефективність організації та якість її функціонування є достатньо принципові відмінності. Так, під ефективністю організації розуміється найчастіше алокативна ефективність, яка зводиться до ефективності використання певних ресурсів. Під якістю функціонування організації розуміється перш за все рівень досконалості всього комплексу соціально-економічних процесів в межах підприємства. В свою чергу, якість функціонування організації реалізується (досягається, підтримується) лише у певному інституційному каркасі. Економічні інститути досягнення та підтримання якості є виключно широким і багатогранним поняттям, яке охоплює величезну різноманітність різнопланових факторів, які у кожному разі мають унікальне поєднання, силу впливу, домінантність будь-яких з цих факторів.
Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

лекція "Якість функціонування організації" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 31.10.2010 в 14:22. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 417 та скачано 22 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали