Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Особливості організації обслуговування іноземних туристів в ресторанахЗміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ 5
1.1. Сутність процесу організації надання послуг харчування 5
1.2. Нормативно-правове регулювання діяльності ресторанного підприємства 7
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ ПОСЛУГ ХАРЧУВАННЯ ІНОЗЕМНИМ ТУРИСТАМ 11
2.1. Особливості харчування іноземних туристів 11
2.2. Харчування туристів Європи, США та Японії 15
2.3. Організація харчування польських туристів в ресторані «Кристал» 18
РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ 22
3.1. Основні умови підприємства, що забезпечують якість ресторанних послуг 22
3.2. Використання методів, що визначають показники якості 23
ВИСНОВОК 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 26
ДОДАТКИ 27

ВИСНОВОК

Хочеш порадувати дівчину чи дружину? Запроси її в оригінальний ресторан. На placevisor.com ти зможеш знайти всі ресторани Харкова з їх адресою, описом і додатковою інформацією.
У своїй роботі я намагалася описати особливості надання послуг харчування в ресторані.
У першому розділі своєї роботи розкривається сутність процесу організації надання послуг харчування, описуються особливості організації та планування роботи ресторану. Далі у першому розділі описуються нормативно-правове регулювання діяльності ресторанного підприємства.
У другому розділі курсової роботи приводиться аналіз технологій надання послуг харчування іноземним туристам в ресторані „Кристал”. Також в цьому розділі я намагалася описати особливості харчування груп туристів та індивідуальних туристів в ресторані. А також дуже важливим було описати особливості складання меню для іноземних туристів, зокрема я склала меню на цілий день для групи туристів з Польщі, врахувавши їхні національні уподобання в їжі.
Третій розділ був присвячений визначення якості надання ресторанних послуг.
Основні задачі розвитку громадського харчування можна сформулювати так:
- подальша індустріалізація громадського харчування;
- вдосконалення організації громадського харчування по місцю роботи і навчання населення;
- розміщення сітки спеціалізованих підприємств громадського харчування , в тому числі підприємств швидкого обслуговування;
- підвищення рівня організації праці і управління, впровадження моральних та матеріальних стимулів, які сприяють активізації людського фактора;
- впровадження бригадних форм організації і стимулювання праці;
- економія паливно-енергетичних та інших ресурсів;
- підвищення якості продукції і культури обслуговування.
Необхідною умовою подальшого розвитку громадського харчування являється поширення виробництва важливих видів технологічного устаткування і засобів механізації, спеціального автотранспорту з охолоджувальними кузовами для перевезення напівфабрикатів в функціональних ємностях і контейнерах.
Одним із напрямків подальшого розвитку громадського харчування являється вдосконалення системи розрахунків, в тому числі безготівкового розрахунку з споживачами, впровадження комп`ютерної обчислювальної техніки для ведення розрахунків, і взагалі комп’ютеризація системи зв`язків громадського харчування.
В сучасних ринкових умовах і розвитку туристичної галузі потрібно більше приділяти уваги роботі і зв’язкам з іноземними туристами. А для цього потрібно вкладати гроші в інфраструктуру і якісне обслуговування готельно-туристичного комплексу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Національні стандарти України „Заклади ресторанного господарства.
Класифікація”. ДСТУ 4281:2004. – Київ. – Держспоживстандарт України. – 2004.
2. Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність ресторанного господарства.
3. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручн. Для ВУЗів / За ред. Проф. Н.О. П`ятницької. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 632 с.
4. Школа І.М та ін. Менеджмент туристичної індустрії. Навчальний посібник/За ред.проф. І.М. Школи. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005
5. Громадське харчування в умовах комерціалізації і приватизації”, збірник наукових праць. Київ, КДТЕУ, 1994 р.
6. Малафеева Н. Кое-что об итальянской кухне/ Н. Малафеева //Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2003. - N3. - С. 56-61.
7. Японская кухня: традиции и современность //Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2003. - N2. – с. . 66-70.
8. http://www. Restoran. ua
Повна інформація про роботу

курсова робота "Особливості організації обслуговування іноземних туристів в ресторанах" з предмету "Технологія обслуговування закладів ресторанного господарства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.11.2011 в 01:52. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1109 та скачано 30 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали