Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Управління організацією як процесом на прикладі Філії «Відділення ПромінвестбанкуУривки

Розділ І. Опис змісту основної діяльності

Філія «Відділення Промінвестбанку» (надалі Філія) є структурним підрозділом Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (закрите акціонерне товариство) (надалі Банк).
Повна назва філії - філія «Відділення Промінвестбанку».
Філія підпорядковується безпосередньо Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку.
Філія створена з метою безпосереднього здійснення банківських операцій та інших, не заборонених, правових дій від імені Банку на території Рівненської області, а при необхідності і за її межами, в тому числі за межами України.
Керівництво Філією здійснюється керуючим Філією, який призначається (звільняється) на посаду Головою Правління Банку на підставі відповідного рішення Правління Банку і діє на підставі довіреності, виданої Банком.
Форма власності – колективна.
Банк відповідно до наданих Національним банком України ліцензій з додержанням вимог чинного законодавства і нормативних актів Національного банку України може здійснювати такі операції:
- залучення і розміщення вкладів і кредитів;
- здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування;
-ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
- фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників і цінних паперів ( чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів тощо);
- купівля продаж і зберігання платіжних документів, цінних паперів, а також операцій з ними;
- видача поручительств, гарантій та інших зобов’язань за третіх осіб, що передбачають їх використання у грошовій формі;
- придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація усіх вимог (факторинг);
- придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);
- купівля і продаж в Україні і за кордоном монетарних металів;
- залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики;
- довірчі операції ( залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами та ін.) за дорученням клієнтів;
- надання консультаційних послуг;
- проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету за дорученням Національного банку України;
- здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України.
Діяльність філії регламентується Положенням про філію «Відділення Промінвестбанку», затвердженого спільним рішенням Спостережної Ради та Правління Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (закрите акціонерне товариство) від 22 січня 2002 року (протокол №27/2), Конституції України, Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про власність", інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України, статуту Банку, рішень Загальних зборів акціонерів Банку, Спостережної Ради та Правління Банку, Положення про філію «Відділення Промінвестбанку» та інших документів Банку.
Відповідно до положення про філію ««Відділення Промінвестбанку», керівництво філією здійснюється керуючим, який призначається на посаду Головою Правління Банку та діє на підставі довіреності, виданої банком.
Мета діяльності: забезпечення при¬бутковості в діяльності банку шляхом раціональної організації виробничого процесу, включаючи управління банком і розвиток техніко-технологічної бази, а також ефективне використання кадрового потенціалу при одночасному підвищенні кваліфікації, творчої активності та лояльності кожного працівника.
Вихідні потоки - це результат перетворення (трансформації) вхідних потоків. На практиці вихідні потоки включають:
­ те, що відповідає вимогам;
­ те, що не відповідає вимогам;
­ відпади;
­ інформацію про зміст самого процесу.
Основними вихідними потоками діяльності філії «Відділення Промінвестбанку» є:

Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Управління організацією як процесом на прикладі Філії «Відділення Промінвестбанку" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.09.2010 в 20:36. Автором даного матеріалу є Дубенчук І. М. З моменту опублікування роботи її переглянуто 438 та скачано 34 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Дубенчук І. М...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали