Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Державні іспити

Шпоргалка з МВЕ на держіспитУривки

1.Роль і особливості психолого-педагогічної підготовки студентів у непедагогічних університетах.
Студенти галузевих університетів в процесі навчання за основним напрямом мають можливість водночас отримати другу професію, наприклад, викладача економіки. Ця можливість може бути реалізована традиційно – доповненням навчального плану предметами психолого – педагогічного циклу педагогічних інститутів (педагогіка, загальна та вікова психологія, методика викладання шкільного курсу певного предмета тощо). Однак, як свідчить досвід підготовки студентів класичних університетів до викладацької діяльності, їх мотивація на цьому шляху не є достатньою.
Одним з можливих варіантів удосконалення педагогічної підготовки студентів галузевих університетів може бути зміна уявлень про її місію. Педагогічна підготовка в університеті розглядається не тільки і не стільки як підготовка вчителів, викладачів, скільки як шлях гуманізації суспільства, бо її зміст і становить сутність гуманізації освіти.
Реалізацію такої місії педагогічної підготовки студентів галузевих університетів забезпечить дотримання основних принципів: бінарності навчальних цілей, ступневості змісту предметного пізнання та технологічності підготовки.
Принцип бінарності навчальних цілей означає, що засвоєння дисциплін психолого – педагогічного циклу має закласти психолого – педагогічну базу майбутньої професійної діяльності в сфері економіки та забезпечити необхідну і достатню підготовку до професійної діяльності як викладача економіки. Підставою для реалізації цього принципу є спорідненість структури психолого – педагогічних завдань економіки і менеджменту та викладання. Психолого – педагогічний аспект є одним із провідних у діяльності б/я менеджера, оскільки «уміння вчити» розглядається як основа діяльності менеджера. Отже, реалізація принципу бінарності забезпечує як фундаменталізацію підготовки економістів завдяки знанням з педагогіки і психології, так і підготовку їх до викладання знань з економіки.
Принцип ступневості змісту предметного пізнання реалізується на основі співвідношення «загальне – особливе - часткове». До «загального» віднесені психологічні аспекти б/я діяльності. «Особливе» - це психолого – педагогічні аспекти діяльності фахівця – економіста та викладача як менеджерів, які планують, організовують, мотивують, контролюють ту чи іншу діяльність різних суб’єктів. «Частковим» за цих умов стають такі дидактичні, методичні та інші виховні аспекти діяльності навчального процесу, як викладання та учіння.
Принцип технологічної підготовки ґрунтується на уявленні про технологію як поєднання кваліфікованих навичок і вмінь, засобів, методів, відповідних знань, необхідних для здійснення бажаних перетворень в інформації, в предметах, у людях.
Ці принципи здійснюються у навчальних планах через цикл дисциплін з психолого – педагогічної підготовки бакалаврів економіки та розкриваються у відповідних формах і методах навчання.
Саме такий підхід надає реальні можливості для підвищення рівня фундаментальної підготовки економістів (психолого – педагогічний аспект) та закладає основи підготовки їх до діяльності як викладачів економіки.

Повна інформація про роботу

шпоргалка "Шпоргалка з МВЕ на держіспит" з предмету "Державні іспити". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 17.09.2010 в 21:12. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 580 та скачано 34 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...