Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Розвиток підприємництва в УкраїніЗміст

Вступ 3
1. Економічні основи розвітку підприємництва в Україні 6
1.1. Становлення підприємництва в сучасних умовах 8
1.2. Основні умови розвитку підприємництва в Україні 10
1.3. Сутність і ознаки підприємницької діяльністі 12
1.4. Функції держави у розвитку підприємництва 14
1.5. Світовой досвід розвитку підприємництва 19
2. Правові та фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні 22
2.1. Правові аспекти розвитку підприємництва в Україні 22
2.2. Фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні 27
Загальні висновки 33
Використана література 34

Вступ

В Україні існують задовільні стартові умови для того, щоб поступово підключитися до загальноцивілізаційних процесів. По-перше, ми маємо науково-технічний, інтелектуальний потенціал і висококваліфіковану робочу силу, що є визначальним у системі сучасного виробництва. По-друге, значною мірою підірвані адміністративні механізми створюють можливість остаточного та швидкого демонтажу тоталітарної системи, вироблення сучасних економічних форм і управлінських механізмів, не обтяжених минулим. По-третє, маємо величезні використані запаси емоційної, психологічної енергії, яка виникла внаслідок розвитку власної незалежної самостійної держави, що було віковічною мрією багатьох поколінь нашого народу. Потужний вибух цієї енергії, критична маса якої накопичувалася століттями, спрямований на політичне, економічне, духовне відродження нації, що є величезним додатковим чинником прискорення прилучення України до загально цивілізаційних процесів і структур.
Національні джерела економічного розвитку ґрунтуються, передусім, на історико-генетичному, ментально-етнічному потенціалі України. Адже йдеться про п’ятдесятимільонну державу, розташовану в надзвичайно вигідному місці геополітичному простору. Підґрунтя нашого духовного потенціалу становлять вікові народні традиції: працьовитість, хазяйновитість, відкритість, взаємопідтримка, а також ментальність народу: мудрість, дотепність, кмітливість, сердечність, природний гумор, веселий характер, ґрунтовність. Якщо до цього додати практично загальну освіченість народу, то матимемо всі підстави стверджувати, що в Україні існують безперечні передумови для того, або опанувати досягнення цивілізації і зайняти вже на початку нового століття власну нішу в міжнародному розподілі праці. Адже економіка третього тисячоліття – це економіка ”розуму”, економіка ”думки”, домінантною основою якої є кількість людського капіталу, а він в Україні за багатьма параметрами не поступається перед аналогічними показниками розвинених держав.
Варто згадати також, що український економічний генофонд має в своєму активі тривалий період існування приватної власності на землю, досвід ринкового господарювання в складі інших держав, широкий розвиток кооперативних економічних форм, кредитних спілок тощо. Отже, економічна модель України формується на основі не тільки загальноцивілізаційних детермінант, а й генетико-історичних джерел та внутрішніх онтологічних економічних чинників.
Важливим напрямком економічних реформ в Україні є створення сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів підприємництва, які є одним з дійових засобів розв’язання першочергових соціально-економічних проблем. Серед них можна назвати: прискорення структурної перебудови економіки; забезпечення насиченості ринку товарами та послугами; створення конкурентного середовища; істотне поповнення місцевих бюджетів; створення додаткових робочих місць; вирішення питання зайнятості в кризових регіонах, які є потенціальними осередками високого рівня структурного безробіття; поліпшення загальних параметрів інвестиційного клімату; забезпечення ефективного використання місцевих сировинних ресурсів.
У сучасних умовах кризових явищ в економіці та обмеженості фінансових ресурсів найшвидше і найефективніше вирішуватимуть ці проблеми саме суб’єкти господарювання малого та середнього бізнесу — малі підприємства, які не потребують великого стартового капіталу і мають високу оборотність ресурсів. Тепер, як ніколи, у ринковому середовищу створено сприятливі об’єктивні передумови для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу. Конституцією і законодавством України затверджено рівні права всіх форм власності та право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом. На це спрямовані заходи і практичні дії, пов’язані з реформуванням власності та створенням об’єктивних передумов для динамізації розвитку підприємництва в країні. Цьому сприяла і проведена державою робота з роздержавлення та приватизації державного майна.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Розвиток підприємництва в Україні" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.10.2010 в 22:03. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 383 та скачано 38 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...