Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Ділова репутація фірмиЗміст

Вступ
1. Формування ділової репутації
2. Визначення впливу ділової репутації на вартість підприємства
3. Ділова репутація як стратегічний актив компанії
3.1 Сутнісна характеристика ділової репутації
3.2 Складові ділової репутації
3.3 Підходи до оцінки ділової репутації
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Впервые в Киеве? Заказав прокат авто Киев Вы сможете позволить себе отдых в любое удобное время, а также полностью насладится видом столицы . Заказать прокатное авто на SXavto.com.ua можно как с водителем, так и без него.
Побудова постіндустріального суспільства вивела на передній план такі фактори діяльності підприємств, як ділова репутація та стійкість підприємства. Активний інтерес до стратегічної стійкості, що виник унаслідок роз витку ринкових відносин та виходу підприємств на світовий ринок, викликав велику кількість розробок, присвячених цій проблемі.
Для сформованих підходів до управління стратегічною стійкістю та конкурентоспроможністю підприємства характерні безліч розходжень, що стосуються не тільки дефініцій самого поняття, але й постановки цілей, теоретичної та практичної бази розуміння процесу тощо.
На відміну від конкурентоспроможності, тема ділової репутації підприємства не має такої кількості наукових розробок, але дедалі більше звертає на себе увагу в силу того, що, за даними експертів, не матеріальні активи складають сьогодні від 20% до 80 % капіталізації компанії. Репутація стає повноправним нематеріальним активом, тому формування та управління нею, використання як інструмента в жорстких умовах світової конкуренції стає дедалі більш актуальним. Ділова репутація компанії багато в чому визначає її можливості в залученні коштів, пошуку стратегічних інвесторів та партнерів, оперативності управління, яке може запезбечити наприклад sms рассылка, побудові відносин із владою та формуванні попиту й лояльності споживачів. Позитивна репутація є особливо важливою складовою успіху, яка допомагає захистити компанію, збільшити вартість акцій та ринкову вартість активів компанії, отже, впливає на ефективність її діяльності.
Досліджуючи зазначену категорію, багато науковців [А. Е. Воронкової, Соломанидина Т., М. Стародубская, Крылов С., Дулясова М., Мельник Д., Шеремет М., Мошнов В., Селезнев А.] дотримуються думки, що ділова репутація - важливий фактор стратегічної стійкості та конкурентоспроможності підприємства. Це твердження не підлягає сумніву, хоча дослідження окремих складових ділової репутації та їх практичного впливу на стійкість підприємства потребують подальшого опрацюванння.
Мета: встановлення взаємозв'язку між діловою репутацією, стратегічною стійкістю та конкурентоспроможністю та виявлення їх спільних рис, а також дослідити склад ділової репутації підприємства. Зокрема, виявлення зв’язку між діловою репутацією та стратегічною стійкістю, дослідження впливу конкурентоспроможностіьна стратегічну стійкість, виявлення спільних факторів ділової репутації та конкурентоспроможності підприємства, уточнення визначення ділової репутації вже як складової конкурентоспроможності підприємства та ранжирування факторів ділової репутації як складової конкурентоспроможності підприємства за ступенем їх важливості та впливу на економічний результат.

Список використаних джерел

1. Даулинг Грэм Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. - Издательство: ИМИДЖ-Контакт, 2003. – 400 с.
2. Букша К.С. Управление деловой репутацией. Российская и зарубежная PR-практика. – М.: Изд-во „Вильямс”, 2007. – 144 с.
3. Горин С. В. Деловая репутация организации. – М.: Изд-во „Феникс”, 2006. – 256 с.
4. Дулясова М.В., Ханнанова Т.Р., Исламгалиева Е.Р. Деловая репутация – многоупровневая система // Нефтегазовое дело, 2006. – Адрес документа в Интернет http://www.ogbus.ru/authors/Rodionova/Rodionova_5.pdf 21,04,2011
5. Евланов Л. Г. Экспертные оценки в управлении / Л. Г. Евланов, В. А. Кутузов. – М. : Экономика, 1978. – 133 с.
6. Иванов А. П. Деловая репутация как нематериальный актив / А. П. Иванов, Е. М. Бунина // Финансы. – 2005. – № 6. – С. 67–71.
7. Коляда Е. Влияние репутации компании на привлечение инвестиций / Е. Коляда // Управление компанией. – 2002. – № 5. – С. 26–29.
8. Кушнерук Ю.І. Економетрія: посібник для самостійної роботи слухачів бакалаврату очної та заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій» / Ю.І. Кушнерук, Д.І. Євстрат. – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2007. – 218 с.
9. Шкардун В. Д. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия / В. Д. Шкардун, Т. М. Ахтямов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 3. – С. 68–77.
10. Шмаров А. Нет в природе никакой репутации / А. Шмаров, Ю. Полунин // Эксперт. – 2002. – № 7. – С. 67–77.
11. Новиченкова Л. Деловая репутация - от системы к результату // Журнал "Управление
компанией". – 2007. - №2,№3.
12. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический
словарь.-5-е изд, перераб. и доп.-М.: ИНФРА-М, 2006.- 495 с.
13. Булыко А.Н. Большой словарь иноязычных слов. 35 тысяч слов. – М.: «Мартин», 2004. –704 с.
14. Орлова Е. Технология или искусство // «Эксперт Урал». – 2006. - №27(244) от 17 июля.
15. Wernerfelt B. “A Resource-Based View of the Firm”, Strategic Management Journal, 5, 1984, pp. 171-184.
16. Barney, J.B. Firm resources and sustainable competitive advantage. Journal of Management, 17, 1991.
17. Восприятие, создающее стоимость // «Эксперт Урал». – 2006. - №27(244) от 17 июля.
18. Сколько стоит деловая репутация? // Журнал "Русский Фокус". – 2002. - №24(61) от 8-14 июля.
19. Горин С.В. Пприменение коэффициента деловой репутации для обоснования стратегии развития организации // Адрес документа в Інтернет http://conf.mfua.ru/tesis2005/5_6.doc
20. Орлова Е., Рублевская Ю. Многоликая репутация // «Эксперт-Урал». – 2005. – №45 от 28 ноября.
21. Олейник И., Лапшов А. "Плюс минус репутация". – Самара: Издательский дом "Бахрах- М", 2003. – 192 с.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Ділова репутація фірми" з предмету "стратегічна стійкість підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.09.2011 в 11:24. Автором даного матеріалу є Люба. З моменту опублікування роботи її переглянуто 650 та скачано 33 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Люба...

курсова робота написана професійно, детально розкрито всі пункти плану