Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Оптимізація маркетингової діяльності фірми “Wolf“Зміст

Вступ
Розділ 1. Аналіз ринку
Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку
Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик
Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі результатів пробного маркетингу.
4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
4.2. Розрахунок оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток
Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару
Розділ 6. Планування кампанії по просуванню товару
Висновки
Список використаної літератури

Вступ

В умовах ринкової економіки важливим чинником функціонування підприємства є його орієнтація на засади маркетингу. Впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції. Маркетинг допомагає підприємству ефективно працювати на ринку, найкраще задовольняти потреби споживачів, оцінювати сильні і слабкі сторони конкурентів. Тому сучасні підприємства приділяють велику увагу і виділяють значні кошти саме на маркетингову діяльність: дослідження ринку, вивчення потреб споживачів, маркетингову товарну, цінову, збутову та інформаційну політику.
Виконання даного курсового проекту систематизує та поглиблює теоретичні знання з маркетингу, сприяє набуттю навичок практичного використання методики і техніки розв’язання актуальних проблем за основними напрямками маркетингової діяльності підприємства. Основним завданням проекту є дослідження ринку конкретного товару, моделювання і розрахунок ціни в умовах ринку, розробка комплексу маркетингових заходів, спрямованих на покращення становища підприємства на ринку.
Особливо актуальним є впровадження описаних в цьому проекті заходів на вітчизняних підприємствах, більшість з яких все ще перебуває в перехідному періоді. Саме українським підприємствам потрібно досліджувати ринок, розробляти комплекс маркетингу, робити продукцію якіснішою та конкурентоспроможною на міжнародних ринках.
Об’єктом дослідження в курсовому проекті є ТзОВ «Wolf» - виробник якісного спортивного взуття в Україні.

Уривки

На українському ринку є досить широкий спектр спортивного взуття найвідоміших фірм світу , таких як “Nike”, “Adidas”, “Asicks”, “Umbro”, “Reebok”, “Puma”, “Diadora”, “New Balance”, “Salomon”, які просто заполонили наш ринок своїм взуттям, даючи можливість задуматися вітчизняним виробникам над цією проблемою. Так як на даному ринку практично не має українських виробників спортивного взуття, то наша фірма “Wolf” намагатиметься достойно конкурувати із найвідомішими світовими брендами. Назва фірми асоціюється із вовком – сильним, витривалим, швидким і сміливим звіром. Тобто назва якоюсь мірою відображає і характеристики спортивного взуття “Wolf”. Також назва легка у вимові та у запам’ятовуванні.
Спортивне взуття “Wolf” задовільняє потребу населення у взуті, а саме у споритвному взутті. Проведемо класифікацію даної потреби за матрицею класифікації індивідуальних потреб.

Для отримання певної інформації по споживанню спортивного взуття слід провести опитування серед населення, особливо серед молоді , яка потенційно є головним споживачем нашої продукції. Для цього розробляється анкета, що наведена сторінкою нижче. Для дослідження нам необхідно опитати 1000 осіб, більшість з яких молодь. Це буде вибіркова сукупність, що буде репрезентативною, тобто буде відображати ознаки всієї генеральної сукупності молоді. Анкетування допоможе нам оцінити смаки та уподобання споживачів для максимального задоволення їх потреб. Анкетування буде проводитись в м. Львові вибірково на вулиці, а також в місцях продажу спортивного взуття.

Висновки

За допомогою даної роботи ми закріпили знання з курсу “Маркетинг”, практично застосувавши його основи під час створення власної фірми.
В цій роботі ми обґрунтували вибір потреби (спортивне взуття) на сучасному ринку . Також ми описали місію, цілі фірми . Ми розробили товар , з описанням його за допомогою трирівневої системи Котлера . Провівши певні розрахунки визначили основні економічні показники підприємства і товару.
Розробивши анкети і провівши опитування була зібрана первинна інформація із використанням вторинної. Знаючи смаки споживачів та кон’юнктуру ринку, керівництво може зробити для себе певні висновки і провести ряд заходів:
1. Розширення рекламної діяльності фірми
2. Розширення асортименту товарів
3. Пошук надійних посередників
4. Відкриття власного фірмового магазину
5. Стимулювання працівників та покупців.
Використовуючи результати анкетування, ми сегментували ринок і позиціонували на ньому товар, розробили товарну політику, визначили ціну товарів фірми, а також розробили основні системи збуту.
За допомогою використання зразка презентації товару та інших факторів комунікаційної політики, наша фірма може розвиватись і рухатись вперед.

Список виористаної літератури

1. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика . – Київ,1997. –160с.
2. Гейк П. Вчись аналізувати ринок . – Львів. ,1995 . – 270с.
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг . – Київ , 1998 . – 384с.
4. Герасимчук В.Г. Маркетинг : теорія і практика . Київ ,1994 .- 237с.
5. Ромат Е. Реклама . – Київ , 1996 . – 1996, - 224с.
6. Чухрай Н.І. Маркетинг .- Київ , 1994. – 256с.
7. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. “Маркетинг”, Львів- 2002.
8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту.
Повна інформація про роботу

проект "Оптимізація маркетингової діяльності фірми “Wolf“" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.12.2011 в 20:41. Автором даного матеріалу є Анжела. З моменту опублікування роботи її переглянуто 506 та скачано 23 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Анжела...

курсовий проект з вузькоспеціалізованої тематики: Оптимізація маркетингової діяльності фірми “Wolf“


Подібні матеріали