Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Економічна теорія

Лекції з економікиЗміст

1. Підприємство: поняття, цілі, напрямки діяльності.
2. Правові основи функціонування підприємств.
3. Класифікаційна структура підприємства.
4. Поняття і типи ринків. Взаємозв’язки у ринковій економіці.
5. Принципи поведінки суб’єктів господарювання на ринку.
6. Сутність і функції управління підприємством.
7. Методи управління діяльністю підприємства.
8. Організаційна структура управління підприємством.
9. Персонал: поняття, класифікація та структура.
10. Показники оцінки персоналу
11. Методи обчислення персоналу підприємства.
12. Сучасна кадрова політика підприємств.
13. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми.
14. Економічна сутність і види капіталу.
15. виробничі фонди підприємства.
16. Поняття основних фондів.
17. Оцінка основних фондів підприємства.
18. Амортизація основних фондів. Методика розрахунку амортвідрахувань.
19. Розширене відтворення основних фондів.
20. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів.
21. Склад і структура оборотних фондів.
22. Нормування витрат.
23. Ефективність використання оборотних фондів.
24. Джерела формування оборотних коштів.
25. Ефективність використання оборотних коштів.
26. Поняття продуктивності праці, методи її розрахунків.
27. Організація заробітної плати в Україні. Системи оплати праці.
28. Поняття калькулювання собівартості. продукції.
29. Методи розрахунку собівартості продукції.
30. Прогнозування собівартості на етапах розробки та освоєння нових виробів.
31. Шляхи зниження собівартості продукції.
32. Сутність податкової системи, її функції, принципи та недоліки.
33. Класифікація податків.
34. Поняття і види прибутку підприємств.
35. Вплив факторів на прибуток підприємств.
36. Поняття, структура та вклад інвестицій у підприємство.
37. Визначення обсягу формування інвестицій.
38. Формування і регулювання фінансових інвестицій.
39. Принципи залучення іноземних інвестицій для фінансування підприємницької діяльності.
40. Оцінка ефективності виробничих ц фінансових інвестицій.
41. Способи підвищення використання фінансових інвестицій.
42. Цикл, фази та етапи обґрунтування інвестиційного проекту.
43. Фінансовий план та оцінка ефективності інвестиційного проекту.
44. Поняття та класифікація інновацій у підприємстві.
45. Вплив інновацій на виробничий процес підприємства.
46. Характеристика та складові техніка-технологічної бази підприємства.
47. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.
48. Лізінг: поняття, класифікаційні ознаки та його вплив на діяльність підприємств.
49. Ціна на продукцію: поняття та види.
50. Методи ціноутворення.
51. Створення та діяльність малих підприємств. Сильні та слабкі сторони малого бізнесу.
52. Фіксальна ефективність оподаткування малого бізнесу.
53. Бізнес-план як основа діяльності підприємств.
54. Поняття, види та чинники формування виробничої потужності підприємств.
55. Принципи розрахунку виробничої потужності підприємства.
56. Структура виробничого процесу.
57. Принципи організації виробничого процесу.
58. Виробничий цикл та його структура.
59. Науково-технічний процес. Його загальні та пріоритетні напрями.
60. Конкурентоспроможність послуг та шляхи підвищення якості продукції.
61. Поняття і види рентабельності підприємств.
62. Реструктуризація підприємств та організацій.
63. Санація підприємств та організацій.
64. Поняття банкрутства. Стадії й ознаки банкрутства.

Повна інформація про роботу

лекція "Лекції з економіки" з предмету "Економічна теорія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.09.2010 в 23:41. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2682 та скачано 148 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...